Ana sayfa Vergi Çiftçiden alınan ot, saman gibi tarımsal ürünler için düzenlenecek müstahsil makbuzunda stopaj...

  Çiftçiden alınan ot, saman gibi tarımsal ürünler için düzenlenecek müstahsil makbuzunda stopaj oranı kaç olmalıdır?

  139
  0

  Çiftçiden aldığımız ot, saman v.s için keseceğimiz müstahsil makbuzunda stopaj oranı kaç olmalı?

  % 4


  Bir mükellefim sebze ihracatı yapacaktır. Çiftçiden alınan sebzeler için müstahsil makbuzu ile alım yapılması mı gerekir? 

  Vergi mükellefi olmayan çiftçiden alınan tarımsal ürünler için Müstahsil makbuzu düzenlenir ve müstahsil makbuzunda aşağıda belirtilen durum ve oranlarda GV stopajı yapılır. 

  GVK MADDE 94/ 11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; 

  a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 

  i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (% 1) ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (%2) 

  b) Diğer ziraî mahsuller için, 

  i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için %2) ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (% 4)


  Özelge: Üreticiden alınıp bedeli ay sonunda ödenen sütler için müstahsil makbuzunun ay sonunda düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

  T.C.
  KARAMAN VALİLİĞİ
  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

     
  Sayı : 93181689-105-1 05/04/2013
  Konu : Müstahsil Düzenleme  

   

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizce üreticilerden alınan sütlerin günlük olarak sevk irsaliyesi düzenlenerek sevk edildiği ancak bedelinin ay sonunda ödendiği belirtilerek, müstahsil makbuzlarının ay sonunda düzenlenmesinin doğru olup olmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşüne başvurulduğu anlaşılmıştır.

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Müstahsil Makbuzu” başlıklı 235 inci maddesinde “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.

           Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.

           Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

           Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

  1. Makbuzun tarihi;
  2. (2365 sayılı Kanunun 38’inci maddesiyle değişen bent) Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı unvanı ve adresi;
  3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâhı adresi;
  4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli;

           Bu Maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.

           Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

           Bu itibarla, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan sütlerin bedelinin ödendiği sırada şirketiniz tarafından müstahsil makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.
  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here