Ana sayfa Çalışma Hayatı Anonim şirket ortağı kendi şirketinde 4/a statüsünden sigortalı olabilir mi?

  Anonim şirket ortağı kendi şirketinde 4/a statüsünden sigortalı olabilir mi?

  61
  0

  Anonim şirket ortağı kendi şirketinde 4/a sgk’lı olabilir mi?

  Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları zorunlu sigortalılık kapsamı dışında tutulmuşlardır. Bu ortaklar şirkette ayrıca başka bir görev üstleniyorlarsa 4/a (eski SSK) kapsamında sigortalı olabilecekler ve ücret alabileceklerdir.


  3568 sayılı kanuna tabi bir meslek mensubu, kendisinin kurucu ortak olacağı mali müşavirlik hizmeti veren bir limited şirket kurabilir ve 4a kapsamında sigortalı olabilir mi?

  Şirket ortağı olduğunuz zaman 4b li sigortalı olursunuz. 

  Ortağı bulunduğunuz şirkette 4a sigortalı bildirilememektedir.


  olduğu şirketin iflası durumunda, benim muhasebecisi olduğum firmanın aktifinde kayıtlı olan araç ve gayrimenkullerin %25 riske girer mi?

  Limited şirketlerdeki KAMU borçlarının durumu 6183 sayılı kanun 35. maddesi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Ticari borçlar konusunda Borçlar kanunu hükümleri geçerlidir. 

  Bu konuda; konuya bilen bir hukukçu dan bilgi alınız. Limited şirketlerin amme borçları: 6183 SK Madde 35 Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. 

  Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. 

  Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.


  Yeni kurulacak limited şirketin kurucu ortaklardan biri şirkette müdür olacaktır. Ama başka yerde sigortalı da çalışmaktadır. 

  *Şirket kurulduğu zaman 4’a sigortalılığı devam ederken bağkura geçmesi gerekmekte midir? 

  *4’a sigortalılığı ara vermediği sürece devam eder mi? 

  *Kurucu ortakların kesin olarak bağ- kur lu mu olması gerekmektedir?

  1)Kişi başka işyerinde sigortalı ise sigortası kesintiye uğrayıncaya kadar devam edecektir. 

  2)Evet 

  3)Yönetim kurulunda olan anonim şirket ortağının kendi şirketindeki sigortalılık durumunu 1.10.2008 tarihinden öncesi ve 1.10.2008 tarihinden sonrası olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun’un 53. maddesine göre; kanunun 4. Maddesi (b) bendi (Bağ-kur) kapsamında zorunlu sigortalı olarak sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, hizmet akdi ile (4-a kapsamında) sigortalı bildirilemezler. 

  Bu açıklamaya göre 1.10.2008 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden yönetim kurulu üyesi olan anonim şirket ortakları zorunlu olarak kanunun 4. Maddesi (b) bendi kapsamında sigortalı olacakları için bu işyerlerinden kanunun 4. Maddesi (a) bendi kapsamında (Ssk sigortalısı olarak) bildirilmeleri mümkün değildir. Ancak anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olan ortakları kendi işyerlerinden kanunun 4. Maddesi (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilmeye 1.10.2008 tarihinden önce başlanmış ise, (kazanılmış hakların korunması açısından) bu sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar önce başlayan sigortalılık devam ettirilir. Yani eski adıyla ssk sigortalılığı devam ettirilir.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here