Ana Sayfa SGK 30 Yıldan Fazla Çalışıp Emekli Mi Oldunuz? O Zaman İkramiyeniz Sizi Bekliyor!

  30 Yıldan Fazla Çalışıp Emekli Mi Oldunuz? O Zaman İkramiyeniz Sizi Bekliyor!

  1938
  0

  6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 30 yıl üzeri hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin olarak bazı düzenlenmeler yapıldı.

  1- KİMLER EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN FAYDALANABİLİR?
  1.1- Anayasa Mahkemesinin 07 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Aralık 2014 tarihli
  1.2- Esas no:2013/111 Karar no: 2014/195 sayılı İptal Kararı sonrasında, emekli olan devlet memurlarına, ikramiyeye esas hizmet sürelerinin her tam yılına süre sınırı olmaksızın emekli ikramiyesi ödenmektedir.

  2- EMEKLİ OLAN VEYA VEFAT EDEN EMEKLİLER İÇİN İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILIR MI?
  EVET.
  Anayasa Mahkemesinin 07 Ocak 2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İptal Kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden, memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlandırılacaklardır.

  3- ÖDENECEK EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANIR?
  Ödenecek emekli ikramiyesi,
  3.1- Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden
  3.2- Aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacaktır.

  ***Ancak, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamayacaktır.

  4- EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN BAŞVURU NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
  Düzenleme kapsamında tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecektir.

  5- İKRAMİYE ÖDEMESİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NEDİR?
  1 yıllık başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu 1 yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır. 

  6- DAHA ÖNCE BAŞVURU YAPANLAR, TEKRAR BAŞVURU YAPABİLİRLER Mİ?
  Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır.
  Bu nedenle, daha önce başvuru yapmış olan ilgililerin yeni bir başvuru yapmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır.

  7- 7.500-TL ALTI VEYA ÜSTÜ ÖDENECEK EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENİR?
  7.1- Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7.500 TL’na kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.
  7.2- 7.500 TL’ sı üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.

  8- 30 YIL ÜZERİ HİZMET SÜRESİ OLUP DAVA AÇANLARDA, ÖDEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
  8.1- 30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır.
  8.2- Bu kapsamdaki (dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olanlar) emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir. 

  9- DAVASI HENÜZ SONUÇLANMAYANLARA NE KADAR ÖDEME YAPILACAKTIR?
  Davaları henüz sonuçlanmamış olanlar adına hesaplanacak emekli ikramiyesi ödemeleri de 7.500 TL’ lik sınır esas alınarak ödenecektir.

  10- DÜZENLEME TARİHİNDEN ÖNCE AÇILAN DAVALAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?
  Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar Mahkemelerce,
  10.1- Davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır.
  10.2- Yargılama giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretinin dörtte birine (1/4) hükmedilecektir.
  10.3- Sosyal Güvenlik Kurumunca ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçmiş sayılacaktır.

  11- EMEKLİLİK SONRASI VEFAT EDEN EMEKLİLERİN, İKRAMİYE ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILACAKTIR?
  Emeklilik sonrası hayatını kaybeden emekliler adına yapılacak başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi tutarları kanuni varislerine yapılacaktır.

  12- GÖREVLERİ SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN MEMURLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILACAKTIR?
  Önceden olduğu gibi ölüm tarihinde aylığa müstahak olan;
  12.1- Dul ve yetimlerine
  12.2- Aylığa müstahak dul yetimi bulunmayanların yine kanuni varislerine yapılacaktır.

  13- İKRAMİYEYE KONU OLMAYAN SÜRELER NELERDİR?
  İlgili mevzuat dikkate alındığında emekli ikramiyesine esas hizmet sürelerine;
  13.1- Özel sektörde geçen SSK (4/1-a) hizmetleri,
  13.2- BAĞ-KUR (4/1-b) hizmetleri,
  13.3- 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetler,
  13.4- 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında hak kazanılan itibari hizmet süreleri,
  13.5- Resmi sektörde geçen ve kıdem tazminatı ya da iş sonu tazminatı ödenmiş süreler veya kıdem tazminatına yada iş sonu tazminatına hak kazanmayacak şekilde sona eren SSK (4/1-a) hizmetleri,
  13.6- Yurtdışı hizmetler (2147 ve 3201 sayılı Kanunlar kapsamında borçlanılan hizmetler dahil),
  gibi süreler (ikramiyeye konu olmayan süreler) madde kapsamında yapılacak emekli ikramiyesi ödemelerinin hesabına dahil edilmeyecektir.

  ***Düzenleme kapsamında, emekli aylık ve emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan ve aylık bağlandığı tarih itibariyle müstahak olunan bazı ek gösterge grupları için; 1’ inci derece 4’ üncü kademe göstergesi esas alınarak ilgili dönemdeki katsayılar itibariyle 01 Ocak 1995 tarihinden 31 Aralık 2014 tarihine kadarki dönemde 1 tam hizmet yılı karşılığında ödenebilecek azami emekli ikramiyesi tutarları ekteki tabloda gösterilmiştir.

  Eki İncelemek İçin Tıklayınız

  Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Tarih: 4 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikİşi Bırakma Nedir?
  Sonraki İçerikTüketici Güven Endeksi 2017-OCAK’ta 66,9 Oldu!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz