Ana sayfa Makale 1 Mart Muhasebe Günü Kutlu Olsun!!!

  1 Mart Muhasebe Günü Kutlu Olsun!!!

  1984
  0

  Tüm Meslektaşlarımızın 1 Mart Muhasebe Gününü Kutlarız!

  İlk olarak 1990 yılı Mart ayında kutlanmaya başlanan ve aynı zamanda Muhasebe Meslek birliklerinin standartlara kavuştuğu yıla denk gelen 01 Mart Muhasebe günü, 21’nci yılını kutlamasına rağmen topluma mesleki konular (genellikle sorunlar) hakkında verilecek mesajlar için bir fırsat yaratmanın dışında Muhasebe oda ve birlikleri dışında bireysel olarak meslek mensupları tarafından pek de fazla sahiplenilememiştir. Bundaki en büyük etken, Muhasebe olgusunun ülkemizin tüm ekonomik kesimlerinin yeterince ciddi bir konu olarak ele almamış olmasıdır. Gerek maliye idaresinin, gerekse ticaret erbaplarının Muhasebeyi sadece vergilendirmenin ön çalışması olarak yapılan faaliyet olarak algılaması ve yine bazı kesimlerce mesleğin katiplik olarak algılanması sonucu Ülke ekonomisinde çok büyük kayıplara neden olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.muhasebe-haftasi2

  Esasen Muhasebe, Ticaret işletmelerinin kurulabilmeleri, uzun yıllar ayakta kalabilmeleri, sağlıklı ve sağlam bir büyüme seyri izlemeleri konusunda, Ticaret erbaplarının en büyük ve tek destekleridir. En küçük işletmeden en büyük Ticari organizasyonlara kadar kendi büyüklüğüne göre mali sistemini nitelikli olarak kurmayan ve hesabını nitelikli meslek mensupları gözetiminde yapmayan işletmelerin ayakta kalması ve sürdürülebilir bir karlılık sağlamaları mümkün değildir.

  Muhasebenin bu gücü toplumun tüm kesimlerine aşılanamadığı sürece,  ülkenin gerçek ve sürdürülebilir bir refah düzeyi yakalaması çok zordur.

  Bu yıl içinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu, her ne kadar meslek camiasına ciddi iş yükü getirse de, doğru ve kararlı uygulandığında ülkemizin daha sağlam bir ekonomik yapıya kavuşması ve gelecekte daha ölçülebilir ve borçtan kurtulmuş ekonomik yapının oluşması için milat niteliğinde olacaktır.

  Mali ve Sosyal Güvenlik ve diğer kamu kuruluşlarına çoğunluğu zaten elektronik ortamda verilen bildirimlerin, farklı biçimlerde tekrar tekrar istenmesi Muhasebe Meslek mensuplarının gerçek işlerini icra edebilmelerinin önündeki en büyük engeldir.  İşletmelere Katma Değer sağlayacak sistemlerin yapılandırılmasına harcanması gereken zamanlar,  maalesef aynı bilgilerin farklı şekillerde kamu kurumlarına verilmesi için harcanmakta ve sonuç olarak Muhasebe Meslek mensupları gerçek anlamda ekonomi için yeterince Katma Değer yaratmaktan alıkonulmaktadır.

  Tüm gelişmiş ekonomilerin ana can damarının muhasebe olduğu ve bu özen ve önem sayesinde gelişmiş ekonomiler haline geldikleri bilinmektedir.

  Muhasebe meslek kuruluşları ve meslek mensuplarınca, Ülke ekonomimiz için katma değer yaratan bir muhasebe sisteminin yapılandırılmasının ön şartı,  Kamu kurumlarından kaynaklanan angaryaların sonlandırılması ve etkin olarak uygulanacak iş standartlarının oluşturulmasıdır.

  Muhasebe gün ve haftalarını,  önümüzdeki yıllarda daha güzel ve nitelikli bir atmosferde paylaşmak dileğiyle tüm muhasebe meslek camiasının Muhasebe gününü kutlarız.

  Yazarın Diğer Yazıları İçin Tıklayınız

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here