Ana Sayfa Vergi Tahakkuk Fişi Nedir?

  Tahakkuk Fişi Nedir?

  32852
  0

  1- TAHAKKUK NEDİR?
  Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

  2- VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU NASIL YAPILIR?
  Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler Tahakkuk fişi ile tarh ve tahakkuk ettirilir.

  3- TAHAKKUK FİŞİ NASIL VE KAÇ NÜSHA DÜZENLENİR?
  Vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine veren kişiye (tevdi edene) verilir.
  Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur.

  4- TAHAKKUK FİŞİ İLE ÖDEME YAPILIR MI?
  EVET.
  Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.
  Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ vergi çizgesi (tekalif[1] cetvelinin) ilanı ile yapılır.

  5- TAHAKKUK FİŞİNİN İÇERİĞİ NELERDİR?
  Tahakkuk fişi aşağıda yazılı bilgileri içerir;
       5.1- Fişin sıra numarası,
       5.2- Tanzim tarihi,
       5.3- Verginin nevi,
       5.4- Vergi beyannamesinin tarihi,
       5.5- Beyannamenin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi,
       5.6- Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı),
       5.7- Mükellefin açık adresi,
       5.8- Verginin matrahı,
       5.9- Verginin hesabı,
       5.10- Verginin miktarı,

  6- TAHAKKUK FİŞİ, BEYANNAMEYİ VERGİ DAİRESİNE VEREN KİMSE TARAFINDAN ALINMAZ İSE NE OLUR?
  Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine verilen tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası posta ile mükellefe gönderilir.

  7- Tahakkuk Fişinin Kesinliği
  Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine verilen tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası 28 nci maddede yazılı olduğu şekilde posta ile mükellefe gönderilir

  [1] Tekâlif cetveli: Tahrire dayanan tarhda yıllık vergilerin vergi dairesince mahalle ve köy itibariyle gösterildiği belge.


  Kaynak: Vergi Usul Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Tarh, Tahakkuk, Tebliğ, Tahsil Nedir?

   

  Vergide Tarh Ne Demektir?

  Döviz Kuru Nedir? Efektif Kuru Nedir? Değerleme Hangi Kritere Göre Yapılır?

  KKEG nedir? (Kanunen kabul edilmeyen giderler)

  Geçici Vergi Nedir?

  Hatasız Kul Olmaz! Vergide Hata Nedir? Vergilendirmede Hata Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Vergide İhbarname Nedir?

  KDV Beyannamesi Nedir? Ne Zaman Verilir?

   

  Veraset ve intikal vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

  Vergi Dairesi Takdir Komisyonu Nedir?

   

  Emsal Bedel Nedir? Nasıl Hesaplanır Biliyor musunuz?

   

  Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Nedir?

   

  Swap İşlemi nedir? Kazanç nasıl hesaplanır?

   

  Ücret Nedir? Ücretin Unsurları Nelerdir?

  Gelir Vergisine Göre Vergi Karnesi Nedir? Kimler Almak Zorundadır?

  Kur farkının KDV oranı nedir?

  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Nedir?

   

   

  Önceki İçerikTicaret Şirketlerinde Ortaklarının Kişisel Alacakları Nelerdir?
  Sonraki İçerikMükellef Kime Denir? Vergi Sorumlusu Kimdir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz