Ana Sayfa Vergi KDV Beyannamesi Nedir? Ne Zaman Verilir?

  KDV Beyannamesi Nedir? Ne Zaman Verilir?

  8657
  0

  1- KDV KANUNUNA GÖRE BEYAN NASIL VERİLİR?
  1.1- KDV, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur.
  1.2- KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesinde belirtilen hallerde bu beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. (Vergi sorumlusu)
  1.3- Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname vermek mecburiyetindedirler.

  1.4- İthalatta alınan KDV, gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine,
  1.4.1- Gümrük giriş beyannamesi verilmeyen haller,
  1.4.2- Motorlu kara taşıtları ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait KDV mükelleflerin yapacakları özel beyan üzerine tarh olunur.

  ***Bu fıkra hükmüne göre tarhiyata esas alınacak beyannamelerde, vergi matrahının unsurları ile vergi oranının açıkça gösterilmesi gereklidir.

  2- KDV BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLMEK ZORUNDADIR?
  Beyanname verme zamanı;
  2.1- Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV Beyannamelerini,
  2.1.1- Vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar,
  2.2.2- İlgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.

  2.2- KDV Beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir.

  2.3- İşi bırakan mükelleflerin KDV Beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verilir.

  Kaynak: Katma Değer Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikFazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?
  Sonraki İçerikFinansal Kiralamaya Konu Mala Ait Tahsil Edilemeyen Kira Bedelleri Gider Kaydedilebilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz