Döviz Kuru Nedir? Efektif Kuru Nedir? Değerleme Hangi Kritere Göre Yapılır?

1- DEĞERLEME NEDİR? Değerleme, Vergi Usul Kanununda, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmaktadır. Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas alınmaktadır. Bu kapsamda, yabancı paralarda, iktisadi kıymet olarak VUK’nun değerleme hükümlerine tabidir. 2- YABANCI PARALAR NASIL DEĞERLENİR? Yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak … Okumaya devam et Döviz Kuru Nedir? Efektif Kuru Nedir? Değerleme Hangi Kritere Göre Yapılır?