11.8 C
Istanbul
Perşembe, 12 Aralık 2019 0:08
Ana sayfa Etiketler Ihtisas

Etiket: ihtisas

Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?

Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez? a) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri, b) Evlilik suretiyle Türk...

Yerleşim yeri nakli ne demektir?

Yerleşim yeri, yerleşim yeri nakli ne demektir? Yerleşim yeri; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya...

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir?

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir? a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden...

Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir?

Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir? Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)...

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları...

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları nelerdir? Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler,...

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı nedir?

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı nedir? Motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye malları, teknik...

İthal edilen afet eşyasının devri veya satışına ilişkin kural ve kısıtlamalar...

Afet Eşyasının devri veya satışına ilişkin kural ve kısıtlamalar nelerdir? Gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulan her türlü eşyanın, -gümrük idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan...

Afet eşyasının ithali için gerçekleştirilmesi gereken gümrük işlemleri nelerdir?

Afet eşyasının ithali için Gerçekleştirilmesi gereken gümrük işlemleri nelerdir? Kriz hali nedeniyle yurt dışından gelen eşyaya ilişkin gümrük işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır: Kriz hali nedeniyle, kriz...

Afet Eşyalarının gümrük işlemlerine ilişkin şartlar nelerdir?

Afet Eşyalarının gümrük işlemlerine ilişkin şartlar nelerdir? Bu kapsamdaki eşya ancak, a) Yukarıda belirtilen kurumlar tarafından kriz hallerinde zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak amacıyla gönderilen...

Afet eşyalarına uygulanan muafiyetten kimler yararlanabilir?

 Afet eşyalarına uygulanan muafiyetten kimler yararlanabilir? Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilecek eşya ancak kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca...