22.1 C
İstanbul
Cumartesi, 11 Temmuz 2020 7:12
Ana sayfa Etiketler Ihtisas

Etiket: ihtisas

Bedelsiz ithalatta Motorlu veya motorsuz vasıtalarından her birinden kaç adet getirilmesi...

0
Bedelsiz ithalatta Motorlu veya motorsuz vasıtalarından her birinden kaç adet getirilmesi mümkündür? Muafiyet şartlarının sağlanması halinde; motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarından her birinden birer adet...

Bedelsiz ithalatı yapılacak araca ilişkin şartlar nelerdir?

0
Bedelsiz ithalatı yapılacak araca ilişkin şartlar nelerdir? a) Aracın; bedelsiz ithalattan yararlanacak kişilerin Türkiye’ye, ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden; kamu görevlilerinin atama kararının yayımlandığı...

Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?

0
Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez? a) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri, b) Evlilik suretiyle Türk...

Yerleşim yeri nakli ne demektir?

0
Yerleşim yeri, yerleşim yeri nakli ne demektir? Yerleşim yeri; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya...

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir?

0
Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir? a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden...

Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir?

0
Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir? Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)...

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları...

0
Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları nelerdir? Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler,...

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı nedir?

0
Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı nedir? Motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye malları, teknik...

İthal edilen afet eşyasının devri veya satışına ilişkin kural ve kısıtlamalar...

0
Afet Eşyasının devri veya satışına ilişkin kural ve kısıtlamalar nelerdir? Gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulan her türlü eşyanın, -gümrük idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan...

Afet eşyasının ithali için gerçekleştirilmesi gereken gümrük işlemleri nelerdir?

0
Afet eşyasının ithali için Gerçekleştirilmesi gereken gümrük işlemleri nelerdir? Kriz hali nedeniyle yurt dışından gelen eşyaya ilişkin gümrük işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır: Kriz hali nedeniyle, kriz...