10.3 C
İstanbul
Perşembe, 08 Aralık 2022 6:22
Ana sayfa Etiketler Hakkında

Etiket: Hakkında

2022-20 SGK tarafından yemek bedeli istisnası hakkında genelge

0
2022-20 SGK tarafından yemek bedeli istisnası hakkında genelge

Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde verilecek beyannameler ve defter tasdiki hakkında açıklama

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) 27575268-105-416924 Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde verilecek beyannameler ve defter tasdiki hk. 25.10.2018 İlgide kayıtlı özelge talep formu...

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Hakkında Açıklamalar

0
İSMMMO AÇIKLAMA GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU HAKKINDA AÇIKLAMA 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (Tasfiye işlemi devam...

Şahıs firmalarının açılışı hakkında açıklamalar ve yapılması gereken işlemler

0
GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ İşe başlamayı bildirmekle yükümlü olan mükellefler şunlardır: ► Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, ► Serbest meslek erbabı, ► Kurumlar Vergisi mükellefleri, ► Kolektif...

Dövizle ödeme yasağı hakkında açıklamalar

0
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’E İLİŞKİN DUYURU 21 Nisan 2022 Basın Açıklaması Bilindiği üzere,...

Vergi dairesinin tespiti varsa pişmanlık hükümlerinden yararlanılır mı?

0
Hakkında sahte belge kullanımı dolayısı ile tespit bulunan bir mükellefin ilgili dönem KDV beyanlarına düzeltme beyannamesi vereceğiz sormak istediğim pişmanlık hükümlerine istinaden KDV beyannamesi verebilir miyiz?

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

0
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan; BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin...

Tebliğ yayınlanmadan önce USD biriminden oluşan borç ödemesi USD olarak yapılabilir...

0
İhraç kayıtlı alış yaptığım firmaya Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ yayınlanmadan önce 10.000 USD borcum bulunmakta, bu borcun ödemesini USD olarak mı yoksa TL olarak mı yapacağız?

Fesih, Vefat, İşi Terk Ve Disiplin Cezası Alma Durumlarında Beyanname Ve...

0
TÜRMOB FESİH, VEFAT, İŞİ TERK VE DİSİPLİN CEZASI ALMA DURUMLARINDA BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN HANGİ MESLEK MENSUBU TARAFINDAN GÖNDERİLECEĞİ HAKKINDA DUYURU   27.04.2022  Meslek odalarımıza ve Birliğimize; mükellefle meslek mensubu...

5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun genel...

0
Resmi Gazete No: 31848 Resmi Gazete Tarihi: 27/05/2022 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi...