8.9 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 21:21
Etiketler Hakkında

Etiket: Hakkında

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Şubat 2019 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 30693 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de...

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA                                         ...

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

 20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA                                                  Sayı :...

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik...

15 Şubat 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30687 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı...

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına...

15 Şubat 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30687 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 11/8/2017 tarihli ve 30151 sayılı...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte...

TEBLİĞ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/2)   14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı...

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar...

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 752) için tıklayınız...           Kaynak: T.C Resmi Gazete - 14.02.2019 Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan...

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı (30.01.2019...

Kurumumuz tarafından 8 Şubat 2019 tarihinde “Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik” konulu bilgilendirme toplantısı Ticaret Bakanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kurumumuz Başkan Yardımcısı Derviş ALTINOK’un...

Yeniden Dirilen Bir İnanç ŞAMANİZM Hakkında En Detaylı Bilgiler

Engin Deniz - Youtube Sayfası Notu Merhaba şu anda Şamanizm hakkında yapılmış en detaylı belgeseli izlemek üzeresiniz. İçinde şimdiye kadar yayınlanmamış görüntüler ve bilgiler var....

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında...

10 Şubat 2019 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30682 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE...