11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 8:14
Ana Sayfa Etiketler özel usulsüzlük cezası

Etiket: özel usulsüzlük cezası

Fatura kaynaklı özel usulsüzlük cezaları alıcı ve satıcıya da düzenleyebilir mi?

0
Fatura kaynaklı özel usulsüzlük cezaları alıcı ve satıcıya da düzenleyebilir mi?

VUK 353/1‘de Yapılan Değişiklik Ve Elektronik Faturada Ceza Uygulaması.

0
Ertuğrul KILIÇ SMMM, Bağımsız Denetçi Sorumlu Ortak ertugrul.64@gmail.com   VUK 353/1 ‘DE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE ELEKTRONİK FATURADA CEZA UYGULAMASI Covid 19 virüs salgında göstermiştir ki, teknolojideki gelişme ve değişim...

2016 Yılında Kaç Mükellef Vergi Dairesi Tarafından İncelenmiş Biliyor musunuz?

0
2016 yılı Vergi Dairesi Müdürlerince yapılan inceleme faaliyetleri sonucunda; 1- İncelenen mükellef sayısı 6.861, 2- Vergi inceleme raporu düzenlenen 7.758 adet, 3- 2.118.233.018-TL matrah üzerinden, bulunan matrah...

Ayni Olarak Tahsil Edilen Kira Bedeli Nasıl Paraya Çevrilir?

0
1- AYNİ OLARAK TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELİ NASIL PARAYA ÇEVRİLİR? Kiranın ayni olarak alınması halinde, tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli...

Kullanılmak Üzere Alınan Yazar Kasalarda Amortisman Uygulanabilir mi?

0
1- KULLANILMAK ÜZERE ALINAN YAZAR KASALARDA AMORTİSMAN UYGULANIR MI? Mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100’e kadar amortisman oranı seçebilirler, amortisman ayırma...

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Ödeme Süresi...

0
YAPILANDIRMA KANUNUNUN YAYIMI TARİHİ İTİBARIYLA KESİNLEŞMİŞ VE ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ VERGİLER: 7020 sayılı Kanunun 2’ci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihi...

7020 Sayılı Yapılandırma Kanununun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği...

0
7020 sayılı Yapılandırma Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olan ve Kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup,...

213 Sayılı VUK’da Yer Alan Pişmanlık Hükümlerine Göre Tahakkuk Eden Alacaklar...

0
7020 sayılı yapılandırma Kanununun yayımlandığı 27.05.2017 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve 15 günlük ödeme süresi henüz geçmemiş olan...

213 Sayılı VUK Uyarınca Kesilmiş Olan Vergi Cezaları 7020 Sayılı Yapılandırma...

0
213 SAYILI KANUNUN 376’NCI MADDESİNDEN YARARLANILARAK ÖDENECEK ALACAKLAR NELERDİR? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilmiş olan vergi cezaları için anılan Kanunun 376’ncı maddesi hükmü...

Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları, 7020 Sayılı...

0
7020 sayılı Yapılandırma Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilmiş olan vergi...