Ana Sayfa Vergi 213 Sayılı VUK Uyarınca Kesilmiş Olan Vergi Cezaları 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan...

  213 Sayılı VUK Uyarınca Kesilmiş Olan Vergi Cezaları 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Faydalanabilir mi?

  1792
  0

  213 SAYILI KANUNUN 376’NCI MADDESİNDEN YARARLANILARAK ÖDENECEK ALACAKLAR NELERDİR?
  213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilmiş olan vergi cezaları için anılan Kanunun 376’ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 7020 sayılı Yapılandırma Kanununun yayımlandığı 27.05.2017 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş, dolayısıyla kesinleştiği hâlde ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.

  Bu safhada bulunan alacaklar için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376’ncı maddesine göre indirimli olarak tahakkuk ettirilen cezanın vergi aslına bağlı olmayan bir ceza ya da iştirak nedeniyle kesilen vergi zıyaı cezası olması durumunda ödenecek ceza tutarının 7020 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirilmiş tutar üzerinden hesaplanmasına dikkat edilecektir.

  Örnek:
  12.04.2017 tarihinde Bakanlığımız özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800,00-TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 17.04.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef söz konusu vergi cezası için 213 sayılı Kanunun 376’ncı maddesi hükmünden yararlanmak üzere dava açma süresinin son günü olan 17.05.2017 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiştir.

  Vergi dairesince mükellefin talebi üzerine cezanın 1/3’ü indirilerek, kalan 533,33-TL özel usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiş ve mükellefe cezayı 17.06.2017 tarihine kadar ödemesi gerektiği bildirilmiştir.

  Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan bu alacağa ilişkin Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, 213 sayılı Kanunun 376’ncı maddesi çerçevesinde hesaplanan 533,33-TL özel usulsüzlük cezası, 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre %50 oranında indirilerek tahsil edilecektir. Söz konusu cezanın %50’sine isabet eden (533,33 x %50=)266,67 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, özel usulsüzlük cezasından kalan 266,66 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 376- Vergi Zıyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme
  İkmalen, re ‘sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
  1. Vergi zıyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
  2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri;
  İndirilir.
  Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.
  Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

  Kaynak: Resmi Kanunu (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerik2017 Mayıs Ayında Kurulan Limited Şirket Sermayesi Tutarı 776 Milyon TL!
  Sonraki İçerik213 Sayılı VUK’da Yer Alan Pişmanlık Hükümlerine Göre Tahakkuk Eden Alacaklar 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Faydalanabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz