Ana Sayfa Mevzuat KEP İle UETS arasındaki fark nedir?

KEP İle UETS arasındaki fark nedir?

UETS yalnızca e-tebligat alınmasını sağlayan bir sistemken, KEP üzerinden cevabi yazılar da gönderilebilmektedir. Diğer bir deyişle, KEP Sistemi resmi bir e-mail hesabı gibi düşünülebilir, UETS ise yalnızca tebligat gönderimi için kullanılır.

180
0

KEP ve UETS alma zorunluluğu hakkında net bir bilgi alabilirmiyim? Örneğin; Dernek (ist.il dernekler müd.bağlı) ve aynı derneğe bağlı bir Dernek İktisadi İşletmesi (k.v.mükellefidir) için almak zorunlu mudur?.. Genel olarak KEP ve UETS zorunluluğu kimleri kapsar?

(KEP) Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili yasal düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk yoktur.

Fakat Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler e-Tebligat’tan isteğe bağlı olarak yararlanır. Hükmü gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

Kayıtlı Elektronik Posta adresi nasıl alınır? KEP başvurusu nasıl yapılır?

• KEP hesabı sahibi olmak isteyen gerçek kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar’a nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi vb. ya da güvenli e-İmza ile başvuruda bulunmaları gerekir.

• Tüzel kişilerin ise MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

• Tüzel kişilerin, yetkili olarak atadıkları kişilere ait kimlik bilgilerini ve yetkili olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında bildirmeleri zorunludur.

• Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar (KEPHS), gerekli incelemeleri yaptıktan sonra başvuruyu onaylayarak KEP hesabını oluşturur. Ardından başvuru sahibi ile sözleşme ya da taahhütname imzalar.

• KEPHS, başvuru yapan kişinin gerçek kişi olması halinde başvuru sahibinin onayını, tüzel kişi olması halinde ise KEPHS başvuru formunda bildirilen yetkilinin onayını e-İmza ile aldıktan sonra KEP hesabını kullanıma açar.

UETS

15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile UETS kurma ve işletme görevi yalnızca PTT A.Ş.’ne verilmiştir.

Oysa ki anonim şirket olmak kaydıyla özel hukuk tüzel kişileri de, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’den izin almak suretiyle KEPHS (Kişisel Elektronik Posta Hizmeti Sağlayıcısı) olabilecektir.

Ayrıca UETS yalnızca e-tebligat alınmasını sağlayan bir sistemken, KEP üzerinden cevabi yazılar da gönderilebilmektedir.

Diğer bir deyişle, KEP Sistemi resmi bir e-mail hesabı gibi düşünülebilir, UETS ise yalnızca tebligat gönderimi için kullanılır.

Öte yandan, UETS gelen kutusuna düşen tebligatlar, ilgili kanun hükmünce teslim edildikten itibaren, 5. günün sonunda, KEP üzerinden gönderilen yazılar ise teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından okundu kabul edilmektedir.

UETS hesabına yapılacak erişim Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca; güvenli elektronik imza kullanılarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte bildirilen telefon numarasına kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanılarak yapılabilir.

Kanunca UETS hesabı kullanması zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler şöyledir;

“Elektronik tebligat:
Madde 7/a

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

8. Noterler.

9. Baro levhasına yazılı avukatlar.

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim. …”
Aynı maddenin devamında da, UETS hesabı olan gerçek ve tüzel kişilere yapılacak bütün tebligatların elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiş olup düzenleme şu şekildedir;
“…Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. …”
Yukarıda açıklanan tüm bu sebepler ışığında; UETS hesabı olmayan, ancak kanunun UETS kullanımını zorunlu tuttuğu özel hukuk tüzel kişilerinden olunması halinde, başvuru süreci başlatılmalı ve hesap gelen kutusunun günlük kontrolleri mümkünse hep aynı çalışan tarafından büyük bir hassasiyetle takip edilmelidir. Aksi takdirde, gelen kutusuna düşen tebligatlar okunmamış olsa bile, teslim edildiği tarihten itibaren 5. günün sonunda okunmuş sayılacak ve yasal süreler hükmen işlemeye başlayacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ İNCELEYİNİZ.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=29033&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Önceki İçerikŞüpheli alacak için alınan faiz için KDV hesaplanır mı?
Sonraki İçerikKarekodsuz düzenlenmiş faturaların cezası nedir?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz