Ana Sayfa TTK TTK’ya Göre Tutulması Gereken Defterler Nelerdir?

  TTK’ya Göre Tutulması Gereken Defterler Nelerdir?

  8001
  0

  1- TTK’YA GÖRE DEFTER TUTMANIN AMAÇLARI NELERDİR?
  Her tacir,
  1.1- Ticari defterleri tutmak,
  1.2- Defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak
  zorundadır.
  Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur.
  İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

  2- TACİRİN DEFTER TUTMAKLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
  Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin,
  2.1- Fotokopi,
  2.2- Karbonlu kopya,
  2.3- Mikro fiş,
  2.4- Bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki
  bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.

  3- TTK’DA SAYILAN TİCARİ DEFTERLER NELERDİR?
  TTK’da sayılan ticari defterler;
  3.1- Yevmiye Defteri
  3.2- Defteri Kebir
  3.3- Envanter Defteri,
  3.4- Pay Defteri,
  3.5- Yönetim Kurulu Karar Defteri,
  3.6- Genel Kurul Toplantı ve  Müzakere Defteri

  4- TTK’YA GÖRE TUTULAN DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI NE ZAMAN NASIL YAPILMALIDIR?
  4.1-
  Fiziki ortamda tutulan Yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır.
  4.2- Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
  4.3- Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.
  4.4- Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir.
  4.5- Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır.
  4.6- Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.

  ***Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.

  ***Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterlerdir.

  ***Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175’inci ve mükerrer 257’nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmez.


  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Limited Şirket Defterlerinin Kapanış Tasdikleri Ne Zaman Yapılır?

   

  YMM Karşıt İnceleme Tutanakları, E-Defter Mükellefleri İçin Nasıl Düzenlenecektir?

   

  Yasal Defterlerin Tasdik Süreleri nedir?

   

  Vergi Usul Kanununa Göre Mükellefler Resmi Defterlerini Kaç Yıl Muhafaza Etmek Zorundadır?

   

  Muhasebe İşlemleri Deftere Ne Zaman Kaydedilir?

   

  Yevmiye defterlerinin kapanış tasdiki haziran sonuna kadar yapılmalıdır.

   

  e defter-uçak,tren ve otobüs biletlerini kayıt ederken mahsup cinsi fatura mı olmalı yoksa diğer seçilerek masraf listesi veya muhasebe fişi olarak mı değerlendirmeliyiz?

   

  E-DEFTER Vergi Detaylı/Detaysız Defter Yükleme Nasıl Yapılır ?

   

  E DEFTER- Kimler vergi detaysız berat oluşturmak zorundadır?

   

   

  Önceki İçerikÖTV’nin Mükellefi Kimlerdir?
  Sonraki İçerikGümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – 3.11.2018

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz