11.8 C
Istanbul
Perşembe, 12 Aralık 2019 0:09
Ana sayfa Etiketler Bağış

Etiket: bağış

Kamuya yararlı işletmelere yapılan bağışlar kurum kazancından indirim konusu yapılabilir mi?

Konu: Yapılan bağış ve yardımların kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.  … Şirketinizin ayakkabı tabanı üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal ettiği, çeşitli...

Dar mükellef olan kurumlar %5‘lik vergi indiriminden faydalanabilir mi?

Konu: Dar mükellef kurumun %5 vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı … uluslararası trafikte gemi işletmeciliği faaliyeti ile uğraştığı, Türkiye'de dar mükellef olarak vergilendirildiği, …  A.Ş.'nin acente...

Milli eğitim bakanlığına bağışlanan okulun maliyeti kurumlar vergisi hesaplamasında indirim olarak...

Konu: Bağış olarak inşa edilecek okulun vergisel durumu hk.  … Vakfı tarafından … İlçesinde, mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmaz üzerine … Okulu binası ve müştemilatlarının...

Vakıflar ticari faaliyetlerde bulunabilir mi?

Eğitim ve yardımlaşma amacıyla kurulan vakfa bir yazar tarafından bedelsiz 300 adet kitap bağışlanmıştır. Vakıf bu kitapları satacaktır. Bu faaliyet sürekli değildir. Bu işlem...

Derneklere yapılan bağışlar gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

Konu: Derneğe yapılan bağış ve yardımların gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. Soru … adı altında faaliyet gösteren dernek tarafından… Mahallesinde yaptırılacak olan yatılı...

Yardım toplama esas ve usulleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik...

8 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30942 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmî Gazete’de...

Okullara yapılan kitap bağışları gider yazılabilir mi?

Devlet Lisesine Kitap kapı bilgisayar yardımı yapacak mükellef kurumlar vergisi kanuna göre bağış yardım olarak gösterebilir mi veya kayıtlarında gider ve KDV’sini indirebilir mi? Yapılan...

Şirketler bağış kabul edebilir mi?

Bir ticari amaçla kurulan A.Ş. başka bir şirketten, vakıftan ya da dernekten nakdi bağış kabul edemez diye biliyorum. Bu durumu hangi kanun maddeleri ile...

Firmamızın öğretmenlere bağışladığı bilgisayarları kurumlar beyannamesinde indirim konusu yapabilir miyiz? Muhasebe...

Çalıştığım şirket bağış amaçlı bazı bilgisayar ürünleri alıp bir öğretmene teslim etti. Bu bilgisayarların muhasebe kaydı doğrudan bağış ve yardım hesabında olabilir mi? ALIŞ KAYDI --------------------------...

Dernek iktisadi işletmesi sponsorluk bağışları için fatura düzenleyecek midir?

Derneğe ait İktisadi İşletme Yurt için de Kongreler yapmaktadır. Bu kongrelere sponsor olan firmalar tarafından yapılan ödemeler için fatura düzenlenmek gerekir mi?   Fatura düzenlenecektir. Kaynak:...