Ana Sayfa Vergi Devlet okuluna yapılan bağış kazancın %5 ile mi sınırlı?

  Devlet okuluna yapılan bağış kazancın %5 ile mi sınırlı?

  Beyan edilen gelirin/kurum kazancının %5’ini aşmamak üzere indirime konu edilebilecek bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenmiştir.

  20
  0

  1-Devlet okuluna yapılan bağışın makbuz karşılığı olduğunda kazancın %5 ile mi sınırlı?

  2-Bu makbuzu okulun kendisi vermesi yeterli mi, bağış karşılığı yapılacak işin adı yazmalı mı (okul aile birliği makbuzu mükellef için giderden sayılmıyor olduğundan)

  Okula yapılan bağış Kazancın % 5’i ile sınırlıdır. Okul aile birliğine yapılan bağış indirilmez.


  İLGİLİ İÇERİK

  3- Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Beyan Edilen Gelirin/Kurum Kazancının %5’ini Aşmamak Üzere İndirime Konu Edilebilecek Bağış ve Yardımlar 

  3.1. İlgili Kanun Maddeleri

  Beyan edilen gelirin/kurum kazancının %5’ini aşmamak üzere indirime konu edilebilecek bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenmiştir.

  3.2. Bağış ve Yardım Yapılabilecek Kurum ve Kuruluşlar

  3.2.1. Gelir Vergisi Kanununa göre

  Gelir vergisi mükellefleri tarafından;

  • Genel bütçeli kamu idarelerine,
   ● Özel bütçeli kamu idarelerine,
   ● İl özel idarelerine,
   ● Belediyelere,
   ● Köylere,
   ● Kamu yararına çalışan derneklere,
   ● Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, yapılan bağış ve yardımlar indirime konu edilebilecektir.

  Kamuya yararlı dernekler ile Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar dışında kalan dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

  3.2.2. Kurumlar Vergisi Kanununa göre

  Kurumlar vergisi mükellefleri; gelir vergisi mükellefleri tarafından indirime konu edilmek üzere bağış ve yardım yapılabilecek kuruluşlara ilave olarak, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara
  aynı kapsamda yaptıkları bağış ve yardımları indirime konu edebilirler.

  3.3. İndirim Tutarının Hesaplanması

  3.3.1. Gelir Vergisi Kanununa göre

  Gelir vergisi mükellefleri tarafından yapılacak söz konusu bağış ve yardımlar, beyan edilecek gelirin %5’ini aşmamak üzere indirim konusu yapılabilir. Kalkınmada öncelikli yöreler için bu oran %10 olarak belirlenmiştir.

  İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınır.

  3.3.2. Kurumlar Vergisi Kanununa göre

  Kurumlar vergisi mükellefleri de bağış ve yardımların o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmını indirim konusu yapabilir. Ancak bu mükellefler için kalkınmada öncelikli yöreler bakımından ayrı bir oran belirlenmemiştir.

  İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

  Örnek: (A) A.Ş.’nin 2022 yılı ticari bilanço karı 6.900.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 900.000 TL, 2017 yılından devreden geçmiş yıl zararı 1.000.000 TL, dönem içi iştirak kazancı 500.000 TL ve 3 yıldır aktifinde tuttuğu gayrimenkulün satışından elde ettiği gelir 1.200.000 TL’dir.

  (A) A.Ş. tarafından, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış olan (V) Vakfına makbuz karşılığı 800.000 TL bağışta bulunulmuştur. Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilecek bağış tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır.

  Ticari bilanço karı (A) 6.900.000

  Kanunen kabul edilmeyen giderler (B) 900.000

  İştirak kazancı istisnası (C) 500.000

  Gayrimenkul satış kazancı istisnası (D)[(Kazancın %50’si) (1.200.000 x %50)] 600.000

  Geçmiş yıl zararı (E) 1.000.000

  İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı
  (F)[A – (C+E)]5.400.000

  Vakfa yapılan bağış ve yardımın üst sınırı (G) [F x %5]270.000

  Yukarıdaki hesaplamaya göre; (A) A.Ş. 800.000 TL bağışta bulunmuş olmasına rağmen bu bağışın 270.000 TL’sini beyanname üzerinden indirim konusu yapabilecektir.


   

  Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi – GİB

   

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerik2024 Yeni sermayelere göre avukat bulundurma zorunluluğu nedir?
  Sonraki İçerikBilanço usulüne göre defter tutma hadlerinin altında kalanlar izleyen yıl DBS’den işletme defteri tutabilir

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz