Ana Sayfa Mevzuat Haksız rekabet incelemelerini kimler yapar?

Haksız rekabet incelemelerini kimler yapar?

1138
0

Haksız rekabet incelemelerini kimler yapar?

Rekabet Hukukunun Esasları

Rekabet Hukukunda Usül

İnceleme Süreci Yetkileri

4054 sayılı Kanun kapsamında yürütülen incelemelerde, Kanun uyarınca incelemeyi yürütmekle görevli meslek

personelinin görevleri ile inceleme sürecinde kullanabileceği bilgi isteme ve yerinde inceleme yetkilerine

ilişkin temel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Meslek Personelinin Görevleri

Meslek personelinin görev ve yetkileri 4054 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan “Çalışma ve Usul Esasları Hakkında Yönetmelik”in 67 ve 68. maddelerinde düzenlenmektedir. Bu maddelere göre meslek personeli genel olarak:

  • 4054 sayılı Kanun ve diğer kanunların rekabetin korunması ile ilgili hükümlerinin tatbiki açısından mal ve hizmet piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı uygulamaları ve diğer tüm etkinlikleri araştırmak, tespit ve tahlil etmek,
  • Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruları, tevdi edilen bilgi ve belgeleri inceleyerek; Kurum faaliyetlerini ilgilendirmediği için geri çevrilmesi veya önaraştırma yapılması veya soruşturma başlatılması hususlarında Kurul’ca alınacak kararların dayanak ve gerekçesini oluşturmak, raportörlüğünü yapmak,
  • Başkan tarafından verilecek görev üzerine Kanun’un 40 ve 41. maddelerinde düzenlenen inceleme ve araştırmaları yapmak,
  • Kurul soruşturma yapılmasına karar verdiği takdirde, soruşturmanın raportörlüğünü yapmak,
  • Mevzuat ve uygulama ile ilgili olarak karşılaşılan ya da Başkanlıkça gerekli görülen değişik konular hakkında etüt, araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, öneride bulunmak,
  • Gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin tasarıların hazırlanmasına, görüşülmesine, Kurum içi ya da kuruluşlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans, kurs ve seminerler vermek,
  • Rekabetin korunmasına ilişkin iktisadi, mali, hukuki mevzuatı ve özellikle istatistik, işletmecilik, muhasebe ve mali analiz, üretim, pazarlama gibi mesleki konularda yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve Başkanlıkça bu konularda öngörülen çalışma ve incelemeleri yapmak,
  • Rekabet uzman yardımcılarının en iyi biçimde yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, Kurul’un, gerektiğinde sınav komisyonlarına, grup ve ekiplerine diğer çalışma, komisyon, komite ve toplantılarına katılmak

ile görevlidirler.

Bilgi İsteme Yetkisi

Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’la kendisine verilen görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü her türlü bilgiyi tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinden isteyebilir. İlgililer Kurul tarafından talep edilen bilgileri yine Kurul tarafından tayin edilecek sürede vermek zorundadırlar. Bu yükümlülüğe aykırı davranışlar 4054 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun ile değişik 16 ve 17. maddeleri uyarınca idari para cezasına tabidir.

Yerinde İnceleme Yetkisi

Rekabet Kurulu 4054 sayılı Kanun’la kendisine verilen görevleri yerine getirirken gerekli görmesi halinde meslek personeli eliyle yerinde inceleme yetkisini kullanabilir. Yerinde inceleme yetkisi her türlü evrakın incelenmesini, suretlerinin alınmasını, yazılı ve sözlü açıklama istenmesini, malvarlığına ilişkin mahallinde incelemeyi içerir.

Teşebbüs ve teşebbüs birlikleri, bunların iştirakleri ile bunlarla ilişkisi olan gerçek ve tüzel kişiler, görevli meslek personeline işyerlerinde geçici çalışma yeri sağlamak konusunda gerekli kolaylığı göstermek; yazılı veya sözlü istenilecek her türlü bilgiyi vermek; defterleri, her türlü evrak ve belgeleri gizli dahi olsa vermek, her türlü mal varlıklarına dair açıklamalarda bulunmak, bu durumları tespit eden tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.

Yerinde incelemenin engellenmesi, zorlaştırılması, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi 4054 sayılı Kanun’un 16 ve 17. maddeleri uyarınca idari para cezasına tabidir. İncelemenin engellenmesi veya böyle bir ihtimalin bulunması halinde, inceleme, sulh ceza hâkimi kararıyla yapılır. İncelemenin hâkim kararı ile yapılması, incelemeyi engelleyen teşebbüs hakkında para cezası uygulanmasına engel değildir.


Kaynak:Rekabet Kurumu
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. MuhasebeNews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Rekabet hukukunun esasları nedir?

İş Akdi Feshedilen Üst Düzey Yöneticilere Rekabet Yasağı Çerçevesinde Yapılan Ödemeler Ücret Sayılır mı? Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak İndirilmesi Mümkün müdür?

A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki Rekabet Yasağı ve Bağlılık Yükümlülükleri Nelerdir?

Haksız Rekabet Nedeniyle Ödenen Tazminatlar Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

LTD. ŞTİ. Ortakları Hakkındaki Rekabet Yasağı ve Bağlılık Yükümlülükleri Nelerdir?

Dünyanın En Fazla ve En Az Rekabetçi Ekonomilerini Biliyor musunuz?

Kollektif Şirketlerde Rekabet Yasağına Uyulmaması Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Birlikte Çalışan Kadınların Rekabeti Yaratıcılığı Öldürüyor!

https://www.muhasebenews.com/orta-dogulu-internet-sitesi-amazon-ile-rekabet-ediyor/

Önceki İçerikHisse Senedini 3 yıl sonra sattım. Kazancı üzerinden Vergi öder miyim?
Sonraki İçerikHaksız rekabet iddiasına karşı yazılı ve sözlü savunma hakkı var mıdır?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz