Ana sayfa Mevzuat Haksız rekabet iddiasına karşı yazılı ve sözlü savunma hakkı var mıdır?

Haksız rekabet iddiasına karşı yazılı ve sözlü savunma hakkı var mıdır?

701
0

Haksız rekabet iddiasına karşı yazılı ve sözlü savunma hakkı var mıdır?

Rekabet Hukukunun Esasları

Rekabet Hukukunda Usül

Soruşturma Ve Nihai İnceleme Sürecinde Taraflara Tanınan Savunma Hakları

4054 sayılı Kanun uyarınca yürütülmekte olan soruşturma ve nihai incelemelerde incelemenin muhatabı teşebbüslere tanınan savunma haklarına ilişkin temel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yazılı Savunmalar

4054 sayılı Kanun’da yer alan usul kuralları çerçevesinde, Rekabet Kurulu tarafından hakkında soruşturma açılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin veya nihai inceleme başlatılan birleşme devralma işlemi taraflarının, inceleme kapsamındaki iddialara ilişkin savunmalarını sunmalarını sağlamak üzere, ilki soruşturma/nihai inceleme raporunun tamamlanmasından önce ve diğer ikisi de soruşturma/nihai inceleme raporunun tamamlanmasından sonra olmak üzere toplam üç kez yazılı savunma yapma hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda; soruşturma/nihai inceleme yapılması kararı, verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde taraflara bildirilir ve tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde göndermeleri istenir. Tamamlanmasının ardından Kurul’a ve taraflara tebliğ edilen soruşturma raporuna karşı taraflar 30 gün içerisinde ikinci yazılı savunmalarını gönderirler. İkinci yazılı savunmaların intikalinden sonra soruşturma/nihai inceleme heyeti, 15 gün içinde ek görüşünü hazırlar ve Kurul üyeleri ile ilgili teşebbüslere bildirir. 4054 sayılı Kanun uyarınca taraflar 30 gün içinde soruşturma/nihai inceleme heyetinin ek görüşüne cevap verebilir, başka bir ifadeyle üçüncü yazılı savunma haklarını kullanabilirler.

Sözlü Savunma Toplantıları

Sözlü savunma toplantısı, 4054 sayılı Kanun’da yer alan usuller çerçevesinde, hakkında soruşturma veya nihai inceleme yürütülen taraflara savunmalarını doğrudan Kurul’un karşısında yapma olanağı veren bir savunma hakkıdır.

Sözlü savunma toplantısı, tarafların cevap dilekçesi ya da savunma dilekçelerinde sözlü savunma hakkını kullanmak istediklerini bildirmeleri üzerine yapılır. Ayrıca Kurul, tarafların bu yönde bir talebin olmadığı durumlarda da, sözlü savunma toplantısı yapılmasına re’sen karar verebilir.

Sözlü savunma toplantısı davet yazıları en geç sözlü savunma toplantı tarihinden otuz gün önce ilgili taraflara tebliğ edilir. Davet yazılarında, teşebbüslerden kullanacakları her türlü delil ve ispat vasıtalarının ve mümkünse kimlerin temsil edeceğinin sözlü savunma toplantı tarihinden en geç yedi gün önce bildirilmesi talep edilir.

Sözlü savunma toplantısı Kurul Başkanı veya Kurul Başkanının toplantıya katılmadığı durumlarda Kurul İkinci Başkanı tarafından sevk ve idare edilir. Kurul, sözlü savunma toplantısında tarafları ve varsa şikâyetçiyi ayrı ayrı veya birlikte dinleyebilir. Genel ahlakın ve ticari sırların korunması gerekçesi ile Kurul sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına karar verebilir.

Sözlü savunma toplantısına hakkında soruşturma/nihai inceleme yürütülen taraflar veya bunların temsilcileri ile doğrudan ya da dolaylı menfaati olduğunu oturumdan önce Kurula ispatlayanlar ya da onların temsilcileri katılabilir.


Kaynak:Rekabet Kurumu
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. MuhasebeNews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Rekabet hukukunun esasları nedir?

İş Akdi Feshedilen Üst Düzey Yöneticilere Rekabet Yasağı Çerçevesinde Yapılan Ödemeler Ücret Sayılır mı? Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak İndirilmesi Mümkün müdür?

A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki Rekabet Yasağı ve Bağlılık Yükümlülükleri Nelerdir?

Haksız Rekabet Nedeniyle Ödenen Tazminatlar Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

LTD. ŞTİ. Ortakları Hakkındaki Rekabet Yasağı ve Bağlılık Yükümlülükleri Nelerdir?

Dünyanın En Fazla ve En Az Rekabetçi Ekonomilerini Biliyor musunuz?

Kollektif Şirketlerde Rekabet Yasağına Uyulmaması Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Birlikte Çalışan Kadınların Rekabeti Yaratıcılığı Öldürüyor!

Orta Doğulu İnternet Sitesi Amazon İle Rekabet Ediyor!

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here