Ana Sayfa Vergi Yurt Dışında Kurulu İştiraklerden Elde Edilen Kar, Kurumlar Vergisine Dahil Edilir mi?

  Yurt Dışında Kurulu İştiraklerden Elde Edilen Kar, Kurumlar Vergisine Dahil Edilir mi?

  1308
  0

  1- KURUMLAR VERGİSİNE GÖRE KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKTİR?
  Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye’de kurumlar vergisine tâbidir.

  2- HANGİ DURUMLARDA YABANCI KURUM KAZANÇLARI KURUMLAR VERGİSİNE TABİ OLUR?
  2.1- İştirakin toplam gayrisafi hasılatının % 25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması,
  2.2- Yurt dışındaki iştirakin ticarî bilânço kârı üzerinden % 10’dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
  2.3- Yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının 100.000-TL karşılığı yabancı parayı geçmesi,
  halinde Kurumlar Vergisine tabidir.

  ***Kontrol oranı olarak, ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran dikkate alınır.

  3- YURT DIŞINDA KURULU İŞTİRAKİN ELDE ETTİĞİ KAR, KURUMLAR VERGİSİNE DAHİL EDİLİR Mİ? EDİLİRSE NE ZAMAN VE NASIL EDİLİR?
  Kontrol edilen yabancı kurum kazancı şartlarının gerçekleşmesi durumunda yurt dışında kurulu iştirakin elde etmiş olduğu kâr, yurt dışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef kurumların, kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilir.

  Kurumlar Vergisi 7. maddesine göre Türkiye’de vergilenmiş kazancın yurt dışındaki kurum tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilenmemiş kısmı kurumlar vergisine tâbi tutulur.

  Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikYurt Dışına İhraç Edilen Mal ve Hizmetlerle İlgili Dar Mükellef Kurumlardan Müşteri Bulma Ve Pazarlama vb. Hizmetleri Satın Alınması Halinde Yapılan Ödemeler Nasıl Değerlendirilir?
  Sonraki İçerikYabancı Mahkeme Kararları İçin Açılan Davalarda Harç Alınır mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz