Ana Sayfa Vergi Yayın hakkı gelir paylaşım modelinde vergileme ve KDV uygulaması nasıldır?

Yayın hakkı gelir paylaşım modelinde vergileme ve KDV uygulaması nasıldır?

1084
0

KONU

Yayın Hakkı Satışında Gelir Paylaşımı


SORU

… Genel Müdürlüğünüz ile yapım şirketi arasında imzalanan sözleşme gereğince, yapımcı firma tarafından bir yapımın yurtiçi ve yurtdışı yayın hakkının satışından elde edilen gelirin %50 sinin Genel Müdürlüğünüz hesabına yatırılacağı, aynı şekilde söz konusu yapımın yurtiçi ve yurt dışı yayın hakkının Genel Müdürlüğünüz tarafından satılması durumunda elde edilen gelirin %50 sinin yapım firmasının hesabına yatırılacağı belirtilerek, söz konusu gelir paylaşımı işleminin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı ve söz konusu gelir paylaşımı işleminin KDV ye tabi olması durumunda anılan sözleşme bedeline KDV dahil edilip edilmeyeceği hak.


CEVAP


Bu hüküm ve açıklamalara göre, yapımcı firma ve Genel Müdürlüğünüzün üzerinde hakkı bulunan bir yapımın yayın hakkının, gerek yapımcı firma gerekse Genel Müdürlüğünüz tarafından yurt içinde satışı 3065 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV ye tabi olacaktır. Söz konusu yapımın yayın hakkının yurt dışına satışı ise 3065 sayılı Kanunun 12/2 nci maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve KDV den istisna olacaktır.

Yapımcı firma veya Genel Müdürlüğünüz tarafından yapımın yayın hakkının yurt içi veya yurt dışında satışından elde edilen gelirin %50 sinin diğer hak sahibine aktarılması, diğer hak sahibinin yapım üzerindeki hakkının kullandırılması hizmetine ilişkin olduğundan bu hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 84974990-130[1-2015/37]-2325

Tarih : 19/01/2016

Konu : Yayın Hakkı Satışında Gelir Paylaşımı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Genel Müdürlüğünüz ile yapım şirketi arasında imzalanan sözleşme gereğince, yapımcı firma tarafından bir yapımın yurtiçi ve yurtdışı yayın hakkının satışından elde edilen gelirin %50 sinin Genel Müdürlüğünüz hesabına yatırılacağı, aynı şekilde söz konusu yapımın yurtiçi ve yurt dışı yayın hakkının Genel Müdürlüğünüz tarafından satılması durumunda elde edilen gelirin %50 sinin yapım firmasının hesabına yatırılacağı belirtilerek, söz konusu gelir paylaşımı işleminin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı ve söz konusu gelir paylaşımı işleminin KDV ye tabi olması durumunda anılan sözleşme bedeline KDV dahil edilip edilmeyeceği sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu; yine aynı maddede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği,

-2/1 inci maddesinde, teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu,

-10 uncu maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olayın; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendinde ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vuku bulduğu,

-11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için,

a) Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması gerektiği,

b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-2.1.İstisnanın Kapsamı” başlıklı bölümünde;

“Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasında kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yapımcı firma ve Genel Müdürlüğünüzün üzerinde hakkı bulunan bir yapımın yayın hakkının, gerek yapımcı firma gerekse Genel Müdürlüğünüz tarafından yurtiçinde satışı 3065 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV ye tabi olacaktır. Söz konusu yapımın yayın hakkının yurtdışına satışı ise 3065 sayılı Kanunun 12/2 nci maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve KDV den istisna olacaktır.

Yapımcı firma veya Genel Müdürlüğünüz tarafından yapımın yayın hakkının yurtiçi veya yurtdışında satışından elde edilen gelirin %50 sinin diğer hak sahibine aktarılması, diğer hak sahibinin yapım üzerindeki hakkının kullandırılması hizmetine ilişkin olduğundan bu hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Dernekler Gelir, Kurumlar ve KDV beyannamesi vermeli midir?

 

https://www.muhasebenews.com/%100-iskontali-olarak-duzenlenen-faturalarda-kdv-indirimi-nasil-olur/

 

Noter Satış Senedi ile aldığım araç için ödediğim KDV’yi indirim konusu yapabilir miyim?

 

Yurt dışından analiz hizmeti aldım, Stopaj ve 2 no’lu kdv ödeyecek miyim?

 

İhracat için yurt dışındaki şirkete ödediğim komisyon faturası için 2 no’lu KDV beyanı vermeli miyim?

 

Fatura Geç Gelirse KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi?

 

“Adi Ortaklık” Faaliyeti İçin Alınan Gayrimenkulün KDV’si İndirilebilir mi?

 

Bağış ve Yardım Amacıyla Yapılan İnşaatlar İçin Yüklenilen KDV İndirilebilir mi?

 

Vakıf Üniversitelerinin Yaptığı Taşınmazların Satışları KDV’den İstisna Edilir mi?

 

Çadır kampı faaliyetinde KDV oranı %8 mi yoksa %18 midir?

 

KDV’nin İndirilebilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Vekalet Ücretinde (Avukatlık Hizmet Bedeli) Belge Düzeni Ve KDV’nin Konusuna Girip Girmediği?

Aldığı Gayrimenkulleri 1 Yıl İçinde Satanlar KDV Ödeyecek!

TUGS’ye Kayıtlı Gemilerin Kiralanmasından Elde Edilen Kazançlarda KDV Hesaplanır mı?

Gider Pusulasında KDV Olur mu?

 

Önceki İçerikÖrnek: Tayland’daki Bankacılık Krizinin Matematiksel Anlatımı (Makroekonomi)
Sonraki İçerikMarjinal Tüketim Eğilimi (MPC) ve Çarpanı (Ekonomi ve Finans) (Makroekonomi)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz