Ana sayfa Vergi KDV’nin İndirilebilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

  KDV’nin İndirilebilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

  3120
  0

  ALIŞTA ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

  İndirim belgelendirilmelidir.
  3065 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin indirilebilmesi için aşağıda sayılan iki şartın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  KDV belge üzerinde ayrıca gösterilmelidir.
  a) Vergi, alış faturası veya benzeri vesikalar ile gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmeli,

  Takvim yılı içinde deftere kayıt edilmelidir.
  b)Söz konusu vesikalar, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedilmelidir.

  2- BAZI HALLERDE KDV BELGEDE GÖSTERİLMESE DE İNDİRİLEBİLİR
  Diğer taraftan, KDV’nin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlere konu teslim ve hizmetlerde bu mal ve hizmetleri satın alanlar, tarife, bilet veya fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle KDV hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indireceklerdir.

  Öte yandan, yukarıda da belirtildiği üzere verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

  Perakende Satış fişlerinde KDV’nin ayrıca gösterilmesi zorunluluğu yoktur
  Bu vesikalar arasında sayılan perakende satış fişleri fatura verme zorunluluğu dışındaki işlemlerde kullanıldıklarından ve fatura nizamına ilişkin şartları taşımadıklarından, indirimin belgelendirilmesinde kullanılamazlar. Bu nedenle perakende satış fişlerinde KDV’nin ayrıca gösterilmesi zorunlu olmayıp, vergili bedelin tek tutar halinde ifade edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Perakende Satış fişlerinde birden çok KDV oranına tabi mal varsa KDV oranlarının belirtilmesi gerekmektedir.
  Ancak farklı vergi oranlarına tabi malları birlikte satanlar, vergili fiyat içindeki KDV’nin hesaplanabilmesi bakımından, perakende satış fişi üzerinde satılan malın tabi olduğu vergi oranını ayrıca belirtirler.

  İşyerinin kullanımı için alınan ürünler (Kırtasiye, temizlik) perakende satış fişi ile belgelendirilebilir.
  204 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;” Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.

  İşyerinin satışa konu malların alımında tutar ne olursa olsun Fatura alınmalıdır.
  İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.”

  Ayrıca, 206 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliğinin (G) bölümünde; “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Bu durumda, sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Dikkat edin Asıl işiniz ile ilgili alımları Perakende Satış fişi ile belgeleyemezsiniz!
  KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür.
  Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan KDV de indirim konusu yapılamaz.


  Kaynak: 3065-KDV Kanunu 34’ncü maddesi ve KDV Uygulama genel tebliği (26.04.2014)
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Vekalet Ücretinde (Avukatlık Hizmet Bedeli) Belge Düzeni Ve KDV’nin Konusuna Girip Girmediği?

  Sigorta Aracılarının (Acenteler) Alışta Yüklendiği KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi?

  Konut Alımında Ödenen KDV Oranı Sonradan Düşerse KDV İadesi Alınabilir mi?

   

  İkinci el araç alım-satımı yapanlarda KDV oranı ne olacaktır?

  Yurt Dışına İhraç Edilen Demonte Yapıların Montaj İşlemleri KDV’den İndirim Konusu Yapılır mı?

  Yurt dışından gelen faturadaki (invoice) KDV’yi hangi hesaba kayıt edeceğim?

  Şirket Aktifindeki Taşınmaz, Sat-Kirala-Geri Al Yöntemi İle Alındıktan Sonra Satılması Halinde KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnasından Faydalanabilir mi?

  %100 İskontolu Olarak Düzenlenen Faturalarda KDV indirimi nasıl olur?

  Kira Karşılığı ödenen tadilat bedeli üzerinden G.V. ve KDV yevkifatı yapmalı mıyım?

  HGS dekontlarından KDV ayırabilirsiniz. Bazı yol ve köprülerde KDV oranı %18 bazılarında %8’dir. DİKKAT!

  Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Okullara Yapılan Yardımlar ÖTV ve KDV’den İstisna Edilebilir mi?

  Belediyeler Tarafından Akıllı Bisiklet Kiralama İşlerinde KDV Hesaplanır mı?

  2 no.lu KDV ile beyan edilen alışlar için karşıt inceleme yapılacak mıdır?

  YMM Tam tasdik sözleşmesi olmadan KDV iadesini alabilir miyiz?

  Üniversite öğretim görevlilerine ödenen telif ücretleri için KDV ödenecek midir?

  Ramazan etkinlikleri için yurt dışından gelen din adamlarına yapılan ödeme için KDV ve Gelir Vergisi sorumluluğu oluşur mu?

  Konut Yapı Kooperatifine yapılan duvar kâğıdı uygulaması işinde KDV olur mu?

  Yurt dışından analiz hizmeti aldım, Stopaj ve 2 no’lu kdv ödeyecek miyim?

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here