Fatura Geç Gelirse KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi?

KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLME ŞARTLARI NEDİR? 3065 sayılı Kanunun (29/3) üncü maddesi hükmüne göre indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 219 uncu maddesinin “a” bendinde; “Muamelelerin, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin … Okumaya devam et Fatura Geç Gelirse KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi?