Ana Sayfa Vergi Yansıtma faturası diye bir şey var mı??

Yansıtma faturası diye bir şey var mı??

1636
0

Yansıtma faturası diye bir şey var mı??

KONU

Yansıtma Faturası

SORU

…….. ‘ye gayrimenkul değerleme hizmeti verdiğiniz ve şirket adına yaptığınız giderlerin tarafınıza “Adınıza ödenen resmi kurum gideri” adı altında katma değer vergisine (KDV) ve gelir vergisi stopaj kesintisine tabi tutulmadan serbest meslek makbuzu düzenlemeniz suretiyle ödendiğinden bahisle, yapılan bu uygulamanın Vergi Usul Kanunu ve KDV Kanunu açısından uygun olup olmadığı

CEVAP

GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN
Bu hükümlere göre, gayrimenkul değerleme işini yapan kişilere ekspertiz faaliyetleri karşılığında yapılan ödemelerin, ücretin unsurlarını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca ücret olarak kabul edilmesi ve ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümler çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

KDV KANUNU AÇISINDAN

Buna göre, ……………ye verilen gayrimenkul değerleme hizmetiyle ilgili aldığınız bedel ücret olarak kabul edildiğinden, bu işlem KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre KDV nin konusuna girmemektedir.

VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN

Bu hükme göre, ……………ye verdiğiniz gayrimenkul değerleme hizmetiyle ilgili aldığınız bedel ücret olarak kabul edildiğinden, adı geçen şirketçe şahsınıza yapılan ücret ödemeleri için ücret bordrosu düzenlenmesi gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 45404237-300.10.54-144 08/05/2014
Konu : Yansıtma Faturası

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden; tarafınızdan …….. ‘ye gayrimenkul değerleme hizmeti verdiğiniz ve şirket adına yaptığınız giderlerin tarafınıza “Adınıza ödenen resmi kurum gideri” adı altında katma değer vergisine (KDV) ve gelir vergisi stopaj kesintisine tabi tutulmadan serbest meslek makbuzu düzenlemeniz suretiyle ödendiğinden bahisle, yapılan bu uygulamanın Vergi Usul Kanunu ve KDV Kanunu açısından uygun olup olmadığı sorulmaktadır.

            GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmü yer almıştır.

Aynı maddenin 5 numaralı bendinde, “Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler” in ücret sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, gayrimenkul değerleme işini yapan kişilere ekspertiz faaliyetleri karşılığında yapılan ödemelerin, ücretin unsurlarını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca ücret olarak kabul edilmesi ve ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümler çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

            KDV KANUNU AÇISINDAN

            3065 sayılı KDV Kanununun, 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir. Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilmektedir.

Buna göre, ……………ye verilen gayrimenkul değerleme hizmetiyle ilgili aldığınız bedel ücret olarak kabul edildiğinden, bu işlem KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre KDV nin konusuna girmemektedir.

            VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesinde; ” İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır:

  1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.);
  2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;
  3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);
  4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;
  5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı;

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirmi üçüne kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır. İş verenler ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, ……………ye verdiğiniz gayrimenkul değerleme hizmetiyle ilgili aldığınız bedel ücret olarak kabul edildiğinden, adı geçen şirketçe şahsınıza yapılan ücret


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Özel maliyet olarak aktifleştirilen kıymetleri işyeri sahibine bırakırsak fatura kesmemiz gerekir mi?

Belediye tarafından kamulaştırılan aktife kayıtlı arsa için fatura kesmeli miyim?

 

Fatura Nedir? Nasıl Düzenlenir?

SGK’ya düzenlenecek e-Faturada süre nedir?

E FATURA-Teminat Mektuplarındaki (Yansıtma Faturası) KDV Muafiyeti Sebebi Nedir?

Gider Pusulası Nedir?

Özel Maliyet nedir? Nasıl gider yazılır?

Fatura Geç Gelirse KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi?

İnternet üzerinden eğitim veriyorum, faturasını nasıl keseceğim?

Önceki İçerikEkonomiye Giriş (Makroekonomi) (Mikroekonomi / Arz, Talep ve Piyasa Dengesi)
Sonraki İçerikMars’ta Yapılan İlk Sondajın Sonuçları (NASA / Evreni Keşfetmek)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz