Ana Sayfa Vergi Fatura Nedir? Nasıl Düzenlenir?

  Fatura Nedir? Nasıl Düzenlenir?

  3907
  0

  1- VUK’A GÖRE FATURA NEDİR?
  Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

  2- FATURADA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?
  Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur;
  2.1- Faturanın;
  2.1.1- Düzenlenme tarihi,
  2.1.2- Seri,
  2.1.3- Sıra numarası,

  2.2- Faturayı düzenleyenin;
  2.2.1- Adı,
  2.2.2- Varsa ticaret unvanı,
  2.2.3- İş adresi,
  2.2.4- Bağlı olduğu vergi dairesi,
  2.2.5- Hesap numarası,

  2.3- Müşterinin;
  2.3.1- Adı,
  2.3.2- Ticaret unvanı,
  2.3.3- Adresi,
  2.3.4- Varsa vergi dairesi
  2.3.5- Hesap numarası,

  2.4- Malın veya işin;
  2.4.1- Nev’i,
  2.4.2- Miktarı,
  2.4.3- Fiyatı,
  2.4.4- Tutarı,

  2.5- Satılan malların;
  2.5.1- Teslim tarihi,
  2.5.2- İrsaliye numarası
  yazılması zorunludur.

  3- SATICI VEYA ALICI TARAFINDAN MALIN SEVKİ YAPILIRKEN İRSALİYE DÜZENLENMEK ZORUNDA MI?
  3.1-
  Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı,
  taşıttırıldığı hallerde satıcının irsaliye düzenleme zorunluluğu vardır.

  3.2- Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

  ***Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır.

  ***İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

  ***Nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.

  4- FATURA DÜZENLENİRKEN HANGİ KURALLARA UYULMASI GEREKİR?
  Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kurallara uyulur;
  4.1- Faturalar sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir.

  ***Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.

  4.2- Faturalar
  4.2.1- Mürekkeple,
  4.2.2- Makineyle,
  4.2.3- Kopya kurşun kalemi ile doldurulur.

  4.3- Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir.
  Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.

  4.4- Faturaların baş tarafında
  4.4.1- İş sahibinin,
  4.4.2- Namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

  4.5- Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir.
  Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

  4.6- VUK’ un 232’ nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar,
  4.6.1- Müşterinin adı,
  4.6.2- Müşterinin soyadı,
  4.6.3- Müşterinin bağlı olduğu vergi dairesi,
  4.6.4- Müşterinin hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.

  ***Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2’nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.

  ***Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

  5- KİMLER FATURA DÜZENLEMEK ZORUNDADIR?
  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;
  5.1- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
  5.2- Serbest meslek erbabı,
  5.3- Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar,
  5.4- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,
  5.5- Vergiden muaf esnaf
  Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

  6- FATURA KESME HADDİ KAÇ TL DİR?
  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2017 yılı için 900-TL lirayı geçmesi veya bedeli 900-TL liradan az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Tarih: 15 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikBüyükanne Projesi İçin Başvurular Başladı!
  Sonraki İçerikİşgücü temin hizmetlerinde katma değer vergisi tevkifat uygulaması hakkında KDV Sirküleri

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz