9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 21:49
Ana Sayfa Etiketler Yanında

Etiket: yanında

Serbest meslek defteri tutanlar ciroya göre e-Deftere geçer mi?

0
Peyzaj mimarı mükellefim serbest meslek defteri yanında mobilya işinden dolayı işletme defteri tutmaktadır. Bilanço defterine geçişte mimarlık faaliyetinden elde ettiği gayrisafi hasılatın 5 katı ve mobilya satışlarını mı dikkate alacağız yoksa sadece mobilya satış tutarını mı?

Şahıs firmasının yanında SMMM şirketine ortak olunur mu?

0
Hali hazırda bürosu olan SMMM, başka yeni kurulacak olan SMMM bürosuna ortak veya imza yetkili müdür olabilir mi?

Serbest meslek mükellefi avukatın bordrosundaki avukatların baro aidatları gider yazılabilir mi?

0
Avukatların, yanında çalıştırdıkları avukatların baro aidatları gider gösterilebilir mi?

SMMM mesleğini bağımsız olarak icra etmeyenler tasfiye memuru olabilir mi?

0
Bir meslek mensubunun yanında sigortalı olarak çalışmaktayım. Meslek Mensubu tarafından hizmet verilen şirketlerden herhangi birisine tasfiye memuru olarak atanabilir miyim?

Motosikletin KDV’si indirim konusu yapılabilir mi?

0
Motosikletin KDV'si indirim konusu yapılabilir mi?

Finansman gideri yanında finansman gelirinin de bulunması durumunda finansman gideri kısıtlaması...

0
Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün olmayıp finansman giderleri toplamının gider kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir.

SGK 4/1-a Emeklisi olan şirket müdürüne huzur hakkı ödenirse SGDP hesaplanacak...

0
Şirket ortağı ve aynı zamanda şirket müdürü olan kişiye emekli olduktan sonra şirketten ödenecek huzur hakkı için SGDP kesintisi yapılmamaktadır. Sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Huzur Hakkı da ücret olarak değerlendirildiği için bu ödemeler için asgari ücrete uygulanan gelir vergisi ve damga vergisi istisnası teşviki uygulanmaktadır. 

Ticari amaçlı olarak satılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemek zorunlu mudur?

0
Ticari amaçlı olarak satılan mallar için satıcı sevk irsaliyesi düzenleyecektir

Stajyer avukat için SGK giriş kodu ne olarak yazılacaktır?

0
Stajyer avukat için SGK giriş kodu ne olarak yazılacaktır?

Basit usule tabi olan vergi mükellefi yanında işçi çalıştırırsa gerçek usule...

0
İstanbul sınırları içerisinde hatlı minibüs çalıştıran bir mükellef yanında şoför çalıştırırsa basit usule tabi olmaktan çıkar mı?