Ana Sayfa Vergi Motosikletin KDV’si indirim konusu yapılabilir mi?

  Motosikletin KDV’si indirim konusu yapılabilir mi?

  Kanunda motosiklet ve otomobilin ayrı ayrı tanımı yapılmış olup, faaliyetinizde kullanacağınız motosiklet yukarıda belirtilen tarife-sınıflandırma kararları uyarınca 87.03 tarife pozisyonu kapsamında yer almadığından otomobil olarak değerlendirilmemektedir. Bu çerçevede, faaliyetinizde kullanacağınız motosikletin alımı sırasında yüklendiğiniz KDV'nin indirim konusu yapılabilir

  95
  0

  Serbest Meslek erbabı Doktor acil durumlarda kullanılması amacıyla yanında çalıştırdığı asistanının ve kendisinin kullanımına motosiklet alımı yapmıştır. Bu durumda KDV % 20 indirebilir miyim? Taşıt kayıtlarına alıp Amortisman ayırımına engel teşkil edecek bi durum var mıdır?

  Motosiklet işte kullanılmak üzere kayıtlara alınacak, Amortisman itfası yapılacak. Ödenen KDV indirilir.


  Motosiklet alımında ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  MÜKELLEF HİZMLETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

   

  Sayı : 37009108-130[30Md.-2012-2460]-26 20/03/2013
  Konu : Motosiklet alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, pazarlama faaliyetinde kullanmak üzere satın alacağınız motosikletin alımı sırasında ödeyeceğiniz KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  KDV Kanununun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

  Bir aracın binek otomobili olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 numaralı istatistik pozisyonunda yer alıp almadığına bakılarak belirlenmektedir. 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların belirlenmesine ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) açıklamalar yapılmıştır.

  Öte yandan; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde; yapısı itibariyle, sürücü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunun motorlu araca otomobil, iki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araca motosiklet, bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denileceği hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre; kanunda motosiklet ve otomobilin ayrı ayrı tanımı yapılmış olup, pazarlama faaliyetinde kullanacağınız motosiklet yukarıda belirtilen tarife-sınıflandırma kararları uyarınca 87.03 tarife pozisyonu kapsamında yer almadığından otomobil olarak değerlendirilmemektedir.

  Bu çerçevede, pazarlama faaliyetinde kullanacağınız motosikletin alımı sırasında yüklendiğiniz KDV nin indirim konusu yapılabileceği tabiidir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikÖzel sektör iş yerlerinde engelli çalıştırma yüzdeki kaçtır?
  Sonraki İçerik2022 Yılı hasılatı 25 milyon üzeri olan mükellefin mal satışında e-İrsaliye düzenlemesi isteğe bağlı mıdır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz