11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 7:35
Ana Sayfa Etiketler Kanuni

Etiket: kanuni

Kanuni yedek akçe ayrılmadan kar dağıtımı yapılabilir mi?

0
Limited şirketiz, kar dağıtımı yapacağız biz 1. ve 2. yasal yedek ayırmadan karın tamamını dağıtmak istiyoruz bu hakkımız yok mudur?

Varlık Barışı Tebliği Yayımlandı 9.8.2022

0
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete No: 31918 Resmi Gazete Tarihi: 09/08/2022   BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı,...

Tutulması zorunlu defterlerin kanuni süresinden sonra tasdik ettirilmesi nedeniyle yapılan harcamaların...

0
T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125-1312 23/08/2013 Konu : Tutulması zorunlu defterlerin kanuni süresinden sonra   tasdik ettirilmesi nedeniyle yapılan harcamaların...

Hatalı düzenlenen e-faturanın kanuni defter kayıtlarına alınma zorunluluğu ve düzeltme kayıtlarının...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 93562567-105-36264 03.12.2020 Konu : Hatalı düzenlenen e-Fatura İlgide kayıtlı özelge talep formundan; tarafınızca düzenlenen … no.lu e-Fatura mal ve hizmet tutarının...

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan...

0
3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye'de yapılan...

Kanuni merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükelleflerin yanında çalışan personeller gelir vergisinden...

0
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14 numaralı bendinde, “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde...

7256 Sayılı Kanundan yararlanmak için mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni...

0
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) DİĞER HUSUSLAR 1- Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için Kanun hükümlerinden yararlanma...

Varlık Barışı kapsamında bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi

0
(1) Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, kanuni defterlere kaydedilebilecektir. (2) Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına bildirilmesi durumunda ilgili şirket, şahıslar...

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların durumu

0
Şirket ortakları yurt dışındaki varlıkları şirket adına getirip kayıtlara alabilir (1) Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına geçici 93 üncü...

Vergi kesenlerin sorumlulukları nelerdir?

0
Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar. Bu sorumluluk, bunların ödedikleri...