9.9 C
İstanbul
Cumartesi, 25 Mart 2023 22:46
Ana sayfa Etiketler Iktisadî işletme

Etiket: iktisadî işletme

Vakfın iktisadi işletmesinden kiralanan yer için fatura alınmalı mıdır?

0
Vakfa ait iktisadi işletmeden işyeri kiralamamız durumunda, iktisadi işletme kira bedeli olarak KDV'li olarak fatura mı kesmelidir yoksa bizim tarafımızdan stopaj ödenip aynı zamanda KDV 2 ile KDV beyanı mı vermemiz gereklidir?

Ticari mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden kesilen vergiler kurumlar veya...

0
Eczane faaliyeti ile iştigal eden bir gerçek kişi şahıs bilançosu mükellefimin 2020 yılı banka hesaplarında (şahsi ve ticari) faiz gelirleri bulunmaktadır. Normalde banka tarafından...

Köy muhtarlığı olarak köylünün mahsullerini biçmek üzere alınan biçerdöverin faaliyetleri kurumlar...

0
… İlgide kayıtlı özelge talep formunda, köy muhtarlığı olarak köylünün mahsullerini biçmek üzere bir biçerdöver satın aldığınız ve Meriç Mal Müdürlüğü’nce muhtarlığınız adına kurumlar vergisi...

İktisadi İşletme Çalışanı Memurların Maaş Ödemeleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: İktisadi işletmede çalışan memur personelin maaşlarının işletmenin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, İl Özel...

Üniversiteye Bağlı İktisadi İşletmenin Kapanması Halinde Kayıtlı Demirbaşların Devri Ne Şekilde...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Üniversiteye bağlı iktisadi işletmenin kapanmasında demirbaşların devri. İlgi: 19.09.2013 evrak kayıt tarihli özelge talep formu. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi...

Kamuya Yararlı Derneklerin Düzenledikleri Seminerlerden Vergi Kesintisi Yapılır Mı?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Kamu menfaatine yararlı derneğin düzenlediği seminer faaliyetinin vergilendirilmesi. İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, kamuya yararlı dernek statüsü bulunan, üyelerinin yapmış...

İktisadi İşletmelerin Anonim Şirkete Dönüşmeleri Halinde, Kurumlar Vergisi Muafiyeti Uygulanabilir mi?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: İktisadi İşletmenin AŞ’ye Dönüşmesi Durumunda Kar Dağıtımına Bağlı Vergi Kesintisi Muafiyeti Hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 6639 sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile...

Vakfa Ait Hastane Binasının Kiraya Verilmesi Halinde Elde Edilen Gelir Nasıl...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Vakfa ait hastane binasının kiraya verilmesinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi. İlgide kayıtlı özelge talep formundan, … tarihli ve … sayılı Bakanlar Kurulu...

Dernek Tarafından İnternet Ortamında Yapılan Satışlar Üzerinden Vergi Hesaplanır mı?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Dernek tarafından internet ortamında düzenlenecek kermes nedeniyle iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren...

Dernek Kira Ödemesi Yaparken Stopaj Kesintisi mi Yapar Yoksa KDV mi...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Derneğin kira ödemesi yaparken stopaj kesintisi mi yapacağı yoksa KDV mi ödeyeceği. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, işyerinizin xxx vergi kimlik numaralı...