Ana Sayfa Vergi Sonradan adi ortaklığa dönüşürsem genç girişimcilere sağlanan vergi istisnasını kaybeder miyim?

Sonradan adi ortaklığa dönüşürsem genç girişimcilere sağlanan vergi istisnasını kaybeder miyim?

1810
0
Sonradan adi ortaklığa dönüşürsem genç girişimcilere sağlanan vergi istisnasını kaybeder miyim?

SORU
Genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulanan mükelleflerin adi ortaklık kurması durumunda istisna uygulaması hk.

… avukatlık faaliyeti ile iştigal etmek üzere mükellefiyet tesis ettirdiğiniz ve Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde belirtilen şartlara göre genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasından faydalandığınız, …’ın da aynı tarihte mükellefiyet tesisi ettirdiği ve söz konusu istisnadan faydalandığı, daha sonra 12.12.2016 tarihinde … ile birlikte ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek avukatlık faaliyetine başlayan ve söz konusu kazanç istisnası şartlarını sağlayan … ile birlikte adi ortaklık kurduğunuz, adi ortaklığın kurulması aşamasında faaliyetlerinize ara vermediğiniz belirtilmiş olup, faaliyetinize adi ortaklık unvanı altında devam edilmesinin söz konusu Kanun maddesindeki ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olunması şartının ihlali sayılıp sayılmayacağı hak.

CEVAP

… ile birlikte 01.11.2016 tarihinde avukatlık faaliyeti ile iştigal etmek üzere ayrı ayrı olarak tesis ettirdiğiniz mükellefiyetlerinizin, ilk defa mükellefiyet tesis ettiren … ile birlikte 12.12.2016 tarihi itibariyle adi ortaklık çatısı altında devam ettirilmesi, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olunması şartının ihlal edilmesi anlamına gelmeyeceğinden, diğer şartların da sağlanmış olması ve tüm ortakların öngörülen şartları taşıması koşuluyla, kalan süre ile sınırlı olmak üzere genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.


T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : 50426076-120[Mük.20-2018/20-678]-E.65947 19.09.2018
Konu : Genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulanan mükelleflerin adi ortaklık kurması durumunda istisna uygulaması hk.

 

İlgi : 19.03.2018 tarih ve 64263 kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 01.11.2016 tarihinde avukatlık faaliyeti ile iştigal etmek üzere mükellefiyet tesis ettirdiğiniz ve Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde belirtilen şartlara göre genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasından faydalandığınız, …’ın da aynı tarihte mükellefiyet tesisi ettirdiği ve söz konusu istisnadan faydalandığı, daha sonra 12.12.2016 tarihinde … ile birlikte ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek avukatlık faaliyetine başlayan ve söz konusu kazanç istisnası şartlarını sağlayan … ile birlikte adi ortaklık kurduğunuz, adi ortaklığın kurulması aşamasında faaliyetlerinize ara vermediğiniz belirtilmiş olup, faaliyetinize adi ortaklık unvanı altında devam edilmesinin söz konusu Kanun maddesindeki ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olunması şartının ihlali sayılıp sayılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “İstisnadan Faydalanacaklar ve Faydalanma Şartları” başlıklı 3 üncü maddesinde;

(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır:

  1.  Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi.

1) Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da istisnadan faydalanamaz.

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

1) Mükelleflerin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaları durumunda istisnadan yararlanmaları söz konusu olmaz.

2) Buna göre, mevcut işletmeye veya ortaklığa sonradan ortak olunması durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi, ortakların hiçbiri bu istisnadan yararlanamaz.“,

Tebliğin “İstisna uygulaması” başlıklı 4 üncü maddesinde de;

(2) İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; … ile birlikte 01.11.2016 tarihinde avukatlık faaliyeti ile iştigal etmek üzere ayrı ayrı olarak tesis ettirdiğiniz mükellefiyetlerinizin, ilk defa mükellefiyet tesis ettiren … ile birlikte 12.12.2016 tarihi itibariyle adi ortaklık çatısı altında devam ettirilmesi, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olunması şartının ihlal edilmesi anlamına gelmeyeceğinden, diğer şartların da sağlanmış olması ve tüm ortakların öngörülen şartları taşıması koşuluyla, kalan süre ile sınırlı olmak üzere genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. MuhasebeNews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Uygulaması

Basit Usul Defter-Beyan Sistemi Soru-Cevap

Bir fikrim var!

Suriye vatandaşının internet üzerinden yurt dışından elektronik küçük malzeme alım satımı vergiye tabi midir?

Vergi Mevzuatında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri İlgilendiren İstisna ve Teşvikler Nelerdir?

Dar Mükelleflere Hangi Hallerde Gelir Vergisi İstisnası Uygulanır?

Vekalet Ücretinde (Avukatlık Hizmet Bedeli) Belge Düzeni Ve KDV’nin Konusuna Girip Girmediği?

Avukatlık ücret tarifesi – 2018 yılı

Vergi dairesine açılan davayı kazanırsanız avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini nasıl alırsınız?

Avukatlık Ücretinin İadesi Durumunda Önceden Kesilen Serbest Meslek Makbuzu İptal Edilebilir mi? KDV Düzeltilebilir mi?

Yoksullara verilen Avukatlık hizmeti KDV’den muaftır.

Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretleri KDV Konusuna Girer mi?

Avukatlık Ücreti ve İş Sözleşmesine İstinaden Verilen Temlik Bedelleri Nasıl Vergilendirilir?

Serbest Meslek Makbuzu – Avukatlık Hizmeti

Önceki İçerikMatisse’in “Yüzme Havuzu” İsimli Eserinin Korunması (Sanat Tarihi / Dışavurumculuktan Pop-Art’a)
Sonraki İçerikEnflasyon: Temel Bilgiler (Finans ve Sermaye Piyasaları)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz