Ana Sayfa Vergi Satılan Malların Nakliye Bedelleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  Satılan Malların Nakliye Bedelleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  6750
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Satılan mallara ilişkin nakliye giderinin maliyet bedeli veya genel gider olarak kurum kazancından indirimi

  İlgide kayıtlı özelge talebinizde; beyaz eşya alım ve satımı işi ile iştigal ettiğiniz, müşterilerinize satmış olduğunuz malların taşınması işleminin, mal alımı yapmış olduğunuz… Ev Aletleri San. Tic. A.Ş. tarafından aracı nakliye firması olan… Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dağıtım AŞ’ne yaptırıldığı, anılan lojistik firmasının nakliye bedeli faturasını… Ev Aletleri San. Tic. A.Ş. adına düzenlediği ve buna karşılık ilgili şirketin de aylık olarak nakliye bedelini firmanıza faturalandırdığını belirterek, bu şirket tarafından firmanıza düzenlenen faturanın mal maliyetine mi yoksa genel gidere mi yazılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38’inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

  Aynı Kanunun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği kabul edilmiş olup pazarlama harcamaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

  Bir masrafın genel gider olarak kabul edilebilmesi için, gider niteliğindeki bu harcamanın ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında açık ve güçlü bir illiyet bağının mevcut olması aynı zamanda masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

  Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262’nci maddesinde, maliyet bedelinin, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 274’üncü maddesinde ise, emtianın maliyet bedeli ile değerleneceği hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, satın alınan malla ilgili olarak (fiilen işyeri/depo/satış mahalline kadar) yapılan nakliye giderlerinin malın maliyetine dahil edilmesi gerekmektedir.

  Buna göre, şirketinizce satılan ürünlerin taşınması işleminin mal alımı yaptığınız firma olan… Ev Aletleri San. Tic. A.Ş. tarafından aracı nakliye firmasına yaptırılması nedeniyle nakliye firmasınca adı geçen şirket adına faturalandırılan ve mal alımı yaptığınız adı geçen şirketçe de aylık olarak şirketinize faturalandırılarak yansıtılan söz konusu nakliye bedelinin; malın fiilen işyeri/depo/satış mahalline getirilmesi için yapılan bir nakliye gideri olması halinde bu tutarın malın maliyetine eklenmesi, malın fiilen işyeri/depo/satış mahalline girmeden doğrudan müşteriye teslim edilmesine yönelik olması halinde ise Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre genel gider olarak kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: Konya Vergi Dairesi Başkanlığı – 14 Ağustos 2015 Tarih ve 31435689-125[6-2014/840]-83 Sayılı Özelge
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Şirkete Her Şeyi Gider Yazabilir misiniz?

  Spor kulübü üye giriş bedeli ve yıllık aidat tutarını gider yazabilir miyiz?

  İktisadi İşletme Çalışanı Memurların Maaş Ödemeleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  Üniversite Öğrencilerine Yapılan Burs Ödemeleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  Şirket Ortaklarının Şirket Finansmanı İçin Kullandıkları Kredilerin Faiz Ve Giderleri Kurum Kazancından İndirilebilir mi?

  Miadı Dolduğu İçin İmha Edilen Ürünler Gider Yazılabilir mi?

  İşçi ve İşveren Arasında Yapılan Sulh ve İbra Protokolüne Göre Ödeyeceğiniz Tazminat Tutarının Kurum Kazancından Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması Mümkün müdür?

  Yıllara Sari İnşaat İşleri İle Birlikte Diğer Faaliyetlerle Uğraşılması Durumunda Müşterek Genel Giderler Ve Amortismanlar Ne Şekilde Dağıtılacaktır?

  İlişkili kişiden yapılan mal alımının vade farkını gider yazabilir miyiz?

  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Müteahhitler Tarafından Arsa Sahibi Adına Ödenen Bedeller Gider Ve Maliyet Olarak Dikkate Alınır mı?

   

   

  Önceki İçerikİşvereniniz Sizi Başka Şubeye Çalışmak İçin Gönderebilir mi?
  Sonraki İçerikGazeteciye Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz