Ana Sayfa Vergi Marangozun Bankanın Mobilyalarını Söküp Yeniden Takması İşinde KDV Tevkifatı Uygulanacak mı?

  Marangozun Bankanın Mobilyalarını Söküp Yeniden Takması İşinde KDV Tevkifatı Uygulanacak mı?

  122
  0

  Marangoz olan şahıs firması bir bankanın mobilyalarını alt kattan üst kata taşıyacak ve montajını yapacak. Bankaya kesilecek faturada KDV tevkifatı uygulanması gerekir mi?

  5/10 Oranında KDV tevkifatı hesaplanacaktır.


  KDV Genel Uygulama Tebliği

  2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

  Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli
  üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen
  orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi
  tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

  Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup,
  bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.

  Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu
  tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.

  a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

  b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
  – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri
  ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme
  birlikleri,
  – Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu
  kurum ve kuruluşları,
  – Döner sermayeli kuruluşlar,
  – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  – Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
  – Bankalar,
  – Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,21
  – Sendikalar ve üst kuruluşları,
  – Vakıf üniversiteleri,

  2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

  Bu bölümde yer verilen kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetinde olup, “teslim” mahiyetindeki işlemler bu bölüm kapsamına girmemektedir.

  2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

  KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.


  Kaynak: GİB, KDV GUT, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikVergi Borçları İçin Zamanaşımı Kaç Yıldır?
  Sonraki İçerikGelir Vergisi Mükellefinin Esas Faaliyetinin Dışındaki Kişisel Hisse Senedi Alış ve Satışları Ayrıca Vergiye Tabi Midir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz