Ana Sayfa Duyurular Malullük Aylığı Bağlanmamış Olup, 670/KHK Kapsamında Tazminat Hakkından Yararlananlara İlişkin Bazı Belge...

Malullük Aylığı Bağlanmamış Olup, 670/KHK Kapsamında Tazminat Hakkından Yararlananlara İlişkin Bazı Belge Türlerinin İşveren Tarafından Seçilmesi

1186
0

1- DARBE VE TERÖR EYLEMLERİNİN ETKİLERİNİN AZALTILMASINA YARDIMCI OLMALARI SIRASINDA YARALANANLARIN MALUL OLMASI NEDENİYLE AYLIK BAĞLANANLARDAN, SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAYAN SİGORTALILARDAN AYRICA GENEL SAĞLIK SİGORTA PRİMİ ALINMAMAKTADIR.
Darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmaları nedeniyle 3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlananlardan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayan sigortalılardan, 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmek suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmamaktadır.

2- DARBE VE TERÖR EYLEMLERİNİN ETKİLERİNİN AZALTILMASINA YARDIMCI OLMALARI SIRASINDA YARALANANLARDAN, TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GİDENLERİN ENGELLİLİK VE YARALANMA DERECELERİNE GÖRE BELİRLENECEK TAZMİNATIN 5 KATI TUTARI KADAR NAKDİ TAZMİNAT ÖDENİR.
Ayrıca, 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Tazminat ödenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında; “15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralandıkları, tedavi amacıyla başvurdukları hastane ve sağlık kuruluşlarının kayıtları esas alınmak suretiyle, ilgili valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan kamu görevlileri ile sivillerden, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında aylık bağlama şartları oluşmayanlara, 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile belirlenmiş esas ve usuller çerçevesinde engellilik ve yaralanma derecesine göre belirlenecek tazminatın 5 katı tutarında nakdi tazminat ödenir.” hükmü yer almaktadır.

3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen üçüncü fıkrasının “Birinci fıkra kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanlar, 3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlama şartı oluşan sivillere 3713 sayılı Kanunla sağlanan tazminat, aylık bağlama hakları ve 22.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ek tazminat hakkı dışında kalan haklardan ve ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır” hükmü gereğince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanmak suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

3- MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMADAN TAZMİNAT HAKKINDAN FAYDALANANLARDAN SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAYANLARIN SİGORTA BİLDİRİMLERİ 52 NOLU BELGE İLE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR İÇİN 53,54 VE 55 NOLU BELGE TÜRLERİNDEN YAPILACAKTIR.
Bu bağlamda, 3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanacak olup, söz konusu sigortalıların bildirimleri 52 nolu belge türü ile fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar için 53, 54 ve 55 nolu belge türlerinden yapılacaktır.

4- 52,53,54 VE 55 NOLU BELGE TÜRLERİNİN SEÇİLEBİLMESİ İÇİN İŞYERİNİN 670 SAYILI KHK TAZMİNATINDAN YARARLANAN İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
Söz konusu belge türlerinin seçilebilmesi için işyerinin “670 Sayılı KHK Tazminatından Yararlanan İşyeri” olarak tanımlanmış olması gerekmekte olup, tanımlama yapılabilmesi için ilgili işverenlerin, sigortalının 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince tazminat hakkından yararlandırıldığına dair İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonunca verilen karara ilişkin belge ile birlikte işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikCazibe Merkezleri Programında 92 Milyarlık Yatırım Yapılacak!!!
Sonraki İçerik“MUH” Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz