Ana Sayfa Vergi Kar Yedekleri Sermaye Azaltımı Yolu İle Şirket Ortaklarına Dağıtılabilir mi?

  Kar Yedekleri Sermaye Azaltımı Yolu İle Şirket Ortaklarına Dağıtılabilir mi?

  1814
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Kar yedeklerinin sermaye azaltımı yoluyla Şirket ortaklarına dağıtımı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin tamamı …………..’a ait bir anonim şirket iken, özelleştirme sonucunda %100 hissesinin ………………………’ye geçtiği, söz konusu özelleştirme işlemi öncesinde 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun uyarınca şirketinize ait olup ………………………. tarafından üstlenilen 234.196.970,45 TL tutarındaki borcun şirketiniz kayıtlarından çıkarıldığı, bu tutarın anılan Kanun çerçevesinde bilançonun öz sermaye bölümünde olağanüstü yedekler hesabına aktarıldığı belirtilmiş olup Olağanüstü Yedekler hesabının 234.196.970,45 TL’lik kısmının sermayeye eklendikten sonra sermaye azaltımı yoluyla ortaklara dağıtılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 2’nci maddesinin yedinci fıkrasında, “Bu Kanun kapsamında yapılacak borç ve alacak netleştirmeleri, takas ve mahsup işlemleri ile terkin işlemleri sonucunda oluşacak gelir ve giderler, dağıtılabilir ticari karın ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

  Öte yandan, şirketinizin sermaye azaltımına gitmesi halinde, öncelikle kurumlar vergisine ve vergi sonrası ise kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesapların, sonra sadece kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesapların, son olarak ise işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdi sermayenin işletmeden çekildiğinin kabulü gerekmektedir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre; sermaye azaltımında yukarıda belirtilen sıraya göre sermaye hesaplarının işletmeden çekildiği kabul edilecek, 6113 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ilgili dönemde kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmış olan tutarların işletmeden çekilmesi halinde bu tutar öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulacak, sonrasında ise ortakların statüsüne göre kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.

  Ayrıca, anılan Kanun hükmü şirketinizce sermaye azaltımına gidilmesi nedeniyle yapılacak vergilemeyi etkilemeyecektir.

  Kaynak: Van Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
  25 Aralık 2014 Tarih ve 60757842-5520-28 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikYurt Dışında Tesis Yapımı ve Yapılan Tesisin İşletim Hizmetinden Elde Edilen Gelirler Vergiden İstisna Kapsamında mıdır?
  Sonraki İçerikSGK Prim Borçlarını Ödemeyenlerin Banka Hesapları Haciz Edilebilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz