Ana Sayfa Vergi Fatura Düzenlenmesine Dair 7 Günlük Süre Hafta Sonuna Denk Gelirse Hesaplama Nasıl...

  Fatura Düzenlenmesine Dair 7 Günlük Süre Hafta Sonuna Denk Gelirse Hesaplama Nasıl Yapılır?

  228
  0

  Fatura düzenleme süresinin son günü olan 7. gün resmi tatile değil de cumartesi veya pazara denk gelirse onun faturasını pazartesi gününe kesebilir miyiz?

  Cumartesi ve Pazar resmi tatildir. Son gün ilk çalışma günü olan Pazartesidir.

  Vergi Usul Kanunu’nda sürelerin hesaplanması ile ilgili  8’inci maddesine göre; Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmî tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

  Vergi Usul Kanunu’nda sürelerin hesaplanması ile ilgili  madde 

  Sürelerin Hesaplanması
  Madde 18

  Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;

  2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;

  3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;

  4. Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmî tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

   

   

   

   

   

   


  Fatura Nizamı
  Madde 231

  (Değişik: 30/12/1980 – 2365/35 md.) Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

  1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.

  2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.

  3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.

  4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

  5. (Değişik: 4/12/1985 – 3239/20 md.) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami (5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)   yedi gün içinde düzenlenir. (7318 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: 30.04.2021) Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak,  bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu (7318 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 30.04.2021)süreler(*) içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

  6. (Ek: 4/12/1985 – 3239/20 md.) Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

  (*) Değişmeden önceki şekli: süre

   

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikDeprem Bölgesinden (Uzaktan) Çalışacak Personel İçin Ek SGK Teşvikleri Var Mı?
  Sonraki İçerikGelir Vergisi Mükellefi Diş Tedavisini Vergi Matrahında İndirebilir Mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz