Ana Sayfa Vergi Belediyelerin Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları 7020 Sayılı Yapılandırma...

  Belediyelerin Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında mıdır?

  3171
  0

  7020 sayılı Yapılandırma Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin, su abonelerinden; vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olup, 7020 sayılı Yapılandırma Kanununun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş olan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Kanun kapsamındadır.

  Örnek:
  Su kullanım dönemi 15 Şubat 2017 ila 15 Mart 2017 olan su alacağının faturada yer alan son ödeme tarihi Mart-2017 ayı içerisine rastladığı takdirde Kanun kapsamına girmekte, Nisan-2017 ayına rastladığı takdirde Kanun kapsamına girmemektedir.

  NOT: 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 1’inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki gibidir.
  d) Belediyelerin;
  1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacaklarından (idari para cezaları ile 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç),
  2) 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklarından,
  3) 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
  4) Büyükşehir belediyelerinin, 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11’inci maddesine göre vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.

  Kaynak: Resmi Gazete (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikBelediyelerce Takip Edilen 213 Sayılı VUK’a Kapsamındaki Hangi Alacaklar 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamına Girer?
  Sonraki İçerikBelediyelerce Takip Edilen Hangi Kamu Alacakları 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamına Girer?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz