Ana sayfa Vergi Belediyelerce Takip Edilen Hangi Kamu Alacakları 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamına Girer?

  Belediyelerce Takip Edilen Hangi Kamu Alacakları 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamına Girer?

  1395
  0

  Belediyelerin bu Tebliğin (I/Ç-1’deki 213 Sayılı VUK kapsamına giren alacaklar) bölümünde açıklanan alacaklarının yanı sıra, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan ve 7020 sayılı Yapılandırma Kanununun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları da Kanun kapsamına alınmıştır.

  Ancak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu kapsamında takip edilmekle birlikte belediyelerce verilen idari para cezaları ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun mükerrer 97’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince 3213 sayılı Maden Kanununun 14’üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten belediyelere ödenmesi gereken paylar, Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

  Kaynak: Resmi Gazete (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here