Ana sayfa Vergi Belediyelerce Takip Edilen 213 Sayılı VUK’a Kapsamındaki Hangi Alacaklar 7020 Sayılı Yapılandırma...

  Belediyelerce Takip Edilen 213 Sayılı VUK’a Kapsamındaki Hangi Alacaklar 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamına Girer?

  1042
  0

  Belediyelerce takip edilen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren alacaklardan;
  1- 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından,
  2- 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından,
  kesinleşmiş olup, 7020 sayılı Yapılandırma Kanununun yayımı tarihi (03.06.2017) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar kapsama girmektedir.

  Örnek:
  Şubat-2017 dönemine ait ilan ve reklam vergisi kapsama girmekte, Mart-2017 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin Nisan-2017 ayında verilmesi gerektiğinden kapsama girmemektedir. Aynı şekilde, Şubat-2017 dönemine ait haberleşme vergisi kapsama girmekte, Mart-2017 dönemine ait haberleşme vergisi ise kapsama girmemektedir.

  7020 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince,2017 yılına ilişkin emlak vergisi, emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi Kanun kapsamına girmemektedir.

  ***Ayrıca, 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden önce yıllık olarak tahakkuk eden ve 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 16’ncı maddesine istinaden belediye meclislerince taksitle ödenmesi uygun görülen ilan ve reklam vergisi alacaklarından kesinleşmiş olup, 7020 sayılı Yapılandırma Kanununun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar kapsama girmektedir.

  ***Diğer taraftan, 2464 sayılı Kanun gereğince alınan ve 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden yol harcamalarına katılma payı, kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve su tesisleri harcamalarına katılma payından oluşan belediye alacaklarından kesinleşmiş olup, 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar kapsama girmektedir.

  Kaynak: Resmi Gazete (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here