Ana Sayfa Vergi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Sonucu Elde Edilen Kazançlar Vergilendirilir mi?

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Sonucu Elde Edilen Kazançlar Vergilendirilir mi?

  1374
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonucu elde edilen kazancın vergisel boyutu

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin kendisini feshettiği, tüm haklarının borçlu sıfatında bulunan Milli Eğitim Bakanlığına devredildiği, inşası bitirilen okuldan doğan alacağınız ile ilgili hukuki yolların tüketilmesi neticesinde davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) intikal ettirildiği, AİHM’nin davanızı kabul ettiği ve şirketinize gönderdiği… tarihli ve… sayılı deklarasyonda alacağınızın tahsili halinde yürürlükteki her türlü vergiden muaf olacağınızın tarafınıza bildirildiği ifade edilerek deklarasyona göre şirketinizce tahsil edilecek tutarın (ana para, faiz, gecikme zammı) kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
  Bununla beraber, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38’inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;
  1- İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir,
  2- İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

  VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE
  Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.”
  hükmüne yer verilmiştir.

  AİHM’de… numarası ile devam eden davaya ilişkin olarak verilen… tarihli Deklarasyonda, alacaklarınızın şirketinize ödenmesi halinde her türlü vergiden muaf olacağına ilişkin hüküm, söz konusu ödemelerin; herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan ödenmesini sağlamaya yönelik olup, şirketinize yapılacak ödemelerin bundan sonra da vergiyi doğuran hiçbir olaya konu edilemeyeceği anlamına gelmemektedir.

  Buna göre, anılan karar doğrultusunda şirketinize yapılan anapara ödemeleri ve fer ‘ilerinin (faiz, gecikme zammı vb.) kurum kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.

  Kaynak: Sivas Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
  7 Mart 2016 Tarih ve 67630374-125[2015/8]-1  Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikYunanistan’ın Borçları Siliniyor Mu?
  Sonraki İçerikYabancı Ülkeler İle Türkiye’deki Elçilikler Tarafından Düzenlenen Ticari Kağıtların Damga Vergisi Kim Tarafından Alınır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz