Ana sayfa Vergi Yabancı Ülkeler İle Türkiye’deki Elçilikler Tarafından Düzenlenen Ticari Kağıtların Damga Vergisi Kim...

  Yabancı Ülkeler İle Türkiye’deki Elçilikler Tarafından Düzenlenen Ticari Kağıtların Damga Vergisi Kim Tarafından Alınır?

  1184
  0

  1- YABANCI ÜLKELER İLE TÜRKİYE’DEKİ ELÇİLİKLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TİCARİ KAĞITLARIN DAMGA VERGİSİ KİM TARAFINDAN ALINIR?
  Yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari ve mütedavil kağıtların Damga Vergisi ve cezası, mükelleflerine rücu hakkı saklı bulunmak üzere hamillerinden alınır.

  2- RESMİ DAİRELERİN DAMGA VERGİSİ HAKKINDA YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARI BİLDİRİMLER NELERDİR?
  Resmi dairelerin ilgili memurları
  2.1- Kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya,
  2.2- Vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye,
  2.3- Bunları tutanağı düzenlemek üzere,
  vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.

  3- NOTER VE BANKALARIN DAMGA VERGİSİ HAKKINDAN YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?
  Noterler, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemezler veya bunların suretlerini çıkarıp veremezler.
  Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınır.

  Bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve iştirakleri ile 22’nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamazlar. Vergi ve cezası ödenmeden bu kâğıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kâğıdın mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza alınır.

  ***Vergi cezası alınması gereken kâğıtların hamilleri tarafından terk edilmesi bu cezanın alınmasına mani değildir.

  Kaynak: Damga Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here