Ana Sayfa Muhasebe 2016 Yılında Bağımsız Denetim Yaptırmalı mısınız?

  2016 Yılında Bağımsız Denetim Yaptırmalı mısınız?

  1597
  0

  Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
  (BKK 2016/8549)

  19 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete
  Sayı: 29658
  Karar Sayısı: 2016/8549

  ”Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12.2.2016 tarihli ve 216 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16.2.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

  MADDE 1– 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 40 Milyon ve üstü Türk Lirası.
  b) Yıllık net satış hasılatı 80 Milyon ve üstü Tük Lirası.

  MADDE 2– Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin birinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 30 Milyon ve üstü Türk Lirası.
  b) Yıllık net satış hasılatı 40 Milyon ve üstü Türk Lirası.

  MADDE 3– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin ikinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 40 Milyon ve üstü Türk Lirası.
  b) Yıllık net satış hasılatı 60 Milyon ve üstü Türk Lirası.

  MADDE 4– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin üçüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 30 Milyon ve üstü Türk Lirası.
  b) Yıllık net satış hasılatı 60 Milyon ve üstü Türk Lirası.

  MADDE 5– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin dördüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 30 Milyon ve üstü Türk Lirası.
  b) Yıllık net satış hasılatı 60 Milyon ve üstü Türk Lirası. 

  MADDE 6– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 30 Milyon ve üstü Türk Lirası.
  b) Yıllık net satış hasılatı 60 Milyon ve üstü Türk Lirası.

  MADDE 7– Aynı Kararı ekli (II) sayılı listenin yedinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 30 Milyon otuz milyon ve üstü Türk Lirası.
  b) Yıllık net satış hasılatı 40 Milyon ve üstü Türk Lirası.

  MADDE 8– Bu Karar 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 9– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

  Bu Karar 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  2012/4213 sayılı Kararın Uygulamaya ilişkin esaslar başlıklı 4 üncü maddesinde;

  Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.”

  “Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.”

  “Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.”

  Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde;

  • Finansal tablolar açısından 2014 ve 2015 finansal tabloları,
  • Çalışan sayısı bakımından ise 2014 ve 2015 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKDV İade Çilesi Bitiyor mu?
  Sonraki İçerikKOSGEB Ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Ortak Projede İşbirliği Yapıyor…

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz