Ana Sayfa Vergi Yurt Dışı Tüzel Kişilere Verilen Mühendislik Hizmetlerinden Elde Edilen Kazançlar Kurum Kazancının...

  Yurt Dışı Tüzel Kişilere Verilen Mühendislik Hizmetlerinden Elde Edilen Kazançlar Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?

  1474
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilere Türkiye’den verilen mühendislik hizmetleri

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin İsviçre’de bulunan ve uçak üretimi yapan müşteriniz için dijital harita, radar veri tabanı, görsel simülasyon veri tabanı vb.lerinin bilgisayar ortamında oluşturulması hizmeti verdiği ve yapılan hizmetin elektronik ortamda teslim edildiği belirtilerek yurt dışında yararlanılan söz konusu mühendislik hizmeti nedeniyle elde edilen kazancın %50’sinin kurumlar vergisi beyannamesinde ve kurum geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1’inci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış olup, 6’ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan anılan Kanunun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunun 35’inci maddesiyle eklenen ve 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren (ğ) bendinde;

  “Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si.

  Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
  hükmüne yer verilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak gerekli açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, “10.5.2. İndirimden faydalanma şartları” ana başlığı altında yer alan alt başlıklı bölümlerde de indirimden faydalanmanın şartları açıklanmıştır.

  Buna göre, söz konusu indirim hükmünden yararlanılabilmesi için;
  – Hizmeti veren şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama faaliyetlerinin bir veya birkaçının bulunması ve fiilen bu faaliyetlerle iştigal edilmesi,
  – Hizmetin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi,
  – Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,
  – Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için Türkiye’den verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması, verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması,
  gerekmektedir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, İsviçre’de uçak üretimi yapan müşteriniz için verilen bahse konu mühendislik hizmetinin fiilen sunulması ve yukarıda sayılan diğer şartların da sağlanması kaydıyla, şirketinizin söz konusu mühendislik hizmeti nedeniyle 15.06.2012 tarihinden itibaren elde ettiği kazançların %50’si, Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre geçici vergi döneminde de uygulanmak üzere kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

  Kaynak: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
  27 Mayıs 2014 Tarih ve 49327596-125[KVK.2014.ÖZ.12]-136 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikLimited Şirket Kuruluş İşlemleri Nasıl Yapılır?
  Sonraki İçerikKollektif Şirketlerde İflas Halinde Ortaklar Kişisel Alacaklarını Nasıl Alabilir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz