Ana Sayfa TTK Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Nasıl Yapılır?

  Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Nasıl Yapılır?

  2349
  0

  1- LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU NASIL YAPILIR?
  Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmemiş payların devri hususlarında bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

  2- LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİNDEN SONRA TESCİL İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?
  Şirket sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur.
  Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır.

  3- TESCİL BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİR?
  Tescil başvurusuna aşağıdaki belgeler eklenir;
  3.1- Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği.
  3.2- Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini gösterir belge.

  4- TESCİL BAŞVURU DİLEKÇESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALMALIDIR?
  Dilekçede şu kayıtlar yer alır;
  4.1- Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları.
  4.2- Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar.
  4.3- İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları.
  4.4- Şirketin ne suretle temsil edileceği.

  5- LİMİTED ŞİRKETİN TESCİL VE İLANI NASIL OLUR?
  Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalandığı tarihi izleyen 30 gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 36’ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz
  5.1- Şirket sözleşmesinin tarihi.
  5.2- Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.
  5.3- Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde şirketin işletme konusu; şirket sözleşmesinde bu konuda bir hüküm varsa, şirketin süresi.
  5.4- Esas sermayenin itibarî değeri.
  5.5- Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, merkezleri ve her ortağın üstlendiği esas sermaye payları.
  5.6- Ayni sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karşılığında verilecek esas sermaye payları; bir aynın devralınması hâlinde ilgili sözleşmenin konusu, sözleşmenin karşı tarafı, şirketin borçlandığı karşı edim; özel menfaatlerin içerik ve değeri.
  5.7- Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve bunlara sağlanan hakların içeriği.
  5.8- Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin adları, soyadları veya unvanları ve yerleşim yerleri.
  5.9- Temsil yetkisinin kullanılma şekli.
  5.10- Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiş şubesi.
  5.11- Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim yükümlülükleri, esas sermaye payları ile ilgili önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları.
  5.12- Şirket tarafından yapılacak olan ilanların şekli, türü ve şirket sözleşmesinde bu konuda bir hüküm bulunduğu takdirde, müdürlerin ortaklara ne şekilde bildirimde bulunacakları.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKollektif Şirketlerde Ortağın Ölümü Halinde Şirket Devam Eder mi?
  Sonraki İçerikYurt Dışı Tüzel Kişilere Verilen Mühendislik Hizmetlerinden Elde Edilen Kazançlar Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz