Ana Sayfa Vergi Vergi mükellefi olan kişilere düzenlenecek e-SMM makbuzlarında gelir vergisi tevkifatı (stopaj) ve...

  Vergi mükellefi olan kişilere düzenlenecek e-SMM makbuzlarında gelir vergisi tevkifatı (stopaj) ve KDV tevkifatı yapılacak mı?

  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında verilen arabuluculuk hizmetine ilişkin bedelin KDV dahil 1.000 TL'yi* aşması durumunda, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar tarafından, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü uyarınca, hesaplanan KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

  128
  0

  Avukat müşterimiz şahıs ya da tüzel kişiliğe (şirket) arabuluculuk ya da vekalet ücretlerinde serbest meslek makbuzlarında gelir vergisi ve KDV tevkifatı uygulayacak mıdır?

  Vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilere düzenlenecek e-SMMM için % 20 GV tevkifatı yapılacaktır. Arabuluculuk faaliyetli de mesleki faaliyettir.


  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

  Sayı: 37009108-130[242841]-E.63884

  Tarih: 12.08.2020

  Konu: Arabuluculuk faaliyetinden dolayı düzenlenecek faturada Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı.

  İlgi: 09.08.2019 tarihli özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hukuki arabuluculuk faaliyeti ile iştigal ettiğinizi belirterek dava şartı olan arabuluculuk faaliyetinizden dolayı zorunlu arabuluculuk hizmeti olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığına düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  – 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

  hüküm altına alınmıştır.

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

  Mezkur Tebliğin;

  – “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde; “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”,

  – “Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde, “…Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır…”

  açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında verilen arabuluculuk hizmetine ilişkin bedelin KDV dahil 1.000 TL’yi* aşması durumunda, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar tarafından, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü uyarınca, hesaplanan KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.


  *KDV Tevkifat sınırı KDV Dahil 2.000 TL’ye yükseltilmiştir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikEnflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı – 18.10.2023
  Sonraki İçerikTicari amaçlı olarak satılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemek zorunlu mudur?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz