Ana Sayfa Duyurular Türkiye’nin Muhasebe Olimpiyatları 2018-Ekim Ayında İstanbul’da

Türkiye’nin Muhasebe Olimpiyatları 2018-Ekim Ayında İstanbul’da

1300
0

Türmob Duyurusu

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE OLİMPİYATLARI EKİM AYINDA İSTANBUL’DA…

5-6 Ekim 2018 tarihlerinde Hilton Bomonti Kongre Merkezi, İstanbul’da, TÜRMOB ev sahipliğinde gerçekleşecek olan
XX. Türkiye Muhasebe Kongresi’ne sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Her 4 yılda bir düzenlenen ve Türkiye’nin Muhasebe Olimpiyatları olarak kabul görmüş “Türkiye Muhasebe Kongreleri” muhasebe mesleğinin sorunlarının, geleceğe dönük gelişmelerinin Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerle beraber tartışıldığı mesleki ve akademik bir platformdur.

Muhasebe mesleği yasal statüsüne kavuştuktan sonra, 1992 yılından bu yana kongreler TÜRMOB’un organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Kongre ana temaları mesleğin önemli sorunları ile mesleki gelişim alanları dikkate alınarak, güncel ve geleceği kavrayarak belirlenmektedir.

Türkiye Muhasebe Kongreleri, her 4 yılda bir Kasım aylarında farklı ülkelerde gerçekleştirilen Küresel Muhasebe Olimpiyatları olarak adlandırılan “Dünya Muhasebeciler Kongreleri” öncesi gerçekleştirilmektedir.

5-6 Ekim 2018’de XX. Türkiye Muhasebe Kongresi İstanbul’da toplanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler dahil ilgili tüm kesimlerin temsilcilerinin katılımıyla 08.03.2018 tarihinde Ankara’da yapılan Kongre hazırlık toplantısında edinilen görüşler çerçevesinde bu yıl gerçekleştirilecek XX. Türkiye Muhasebe Kongresi’nin ana teması Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması –
“Yerel/Küresel Meseleler, Küresel/Yerel Çözümler” olarak belirlenmiştir.

Düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile iş dünyasının temsilcileri, uygulamacılar, meslek mensupları, denetçiler, akademisyenler tarafından 3 ana ve 18 paralel oturumda moderatörler yanı sıra, alanında söz sahibi, uzman çok değerli 63 yerli ve yabancı konuşmacı bildiri ve sunumlar yapacaktır.

Yaklaşık 2000-2500 civarı katılımcı beklenen Türkiye’nin Muhasebe Olimpiyatlarında sizleri de aramızda görmek istiyoruz…


ANA TEMA

Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması “Yerel/Küresel Meseleler, Küresel/Yerel Çözümler”

 KONU BAŞLIKLARI

ANA KONULAR

 • Kamu Yararını Koruma, Muhasebe Mesleğinin Liderliği
 • Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar
 • Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği

ALT BAŞLIKLAR

 • TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler
 • Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
 • Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik
 • Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
 • Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler
 • Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumları, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar
 • Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: Big Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi
 • Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği
 • Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık
 • Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme
 • Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar
 • Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü; İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme
 • Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları
 • Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi)
 • Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları
 • Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi
XX.Türkiye Muhasebe Kongresi 5 – 6 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecektir.Kongre Dili
Kongre dili Türkçe olacaktır.Kongre Merkezi
Hilton Bomonti Kongre Merkezi-İstanbul’dur.Kongre Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri
05 – 06 Ekim 2018 tarihleri arasında, 08.00 – 18.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Yaka Kartları
Tüm katılımcılara yaka kartı dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası
Kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikaları 6 Ekim 2018 tarihinde dağıtılacaktır.

Önemli Tarihler:
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi: 31 Mayıs 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 08 Haziran 2018
Tam Metin Bildiri Gönderme Son Tarihi: 10 Ağustos 2018

İptal ve İade Kuralları:
-5 Eylül 2018 tarihinden sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmaz.
-Tüm iptaller kayıt sekreteryasına yazılı olarak yapılmalıdır.
-Geri ödemeler Kongre’den sonra gerçekleştirilecektir.

—————————————————————————————————-
5 EKİM 2018, CUMA

08:30 – 09:00 Giriş ve Kayıt
09:00 – 11:00 Açılış
Protokol Konuşmaları
Recep Tayyip Erdoğan (Teşrifleri halinde)
Cumhurbaşkanı
Dr. Berat Albayrak (Teşrifleri halinde)
Hazine ve Maliye Bakanı
Semi Okumuş
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
Dr. Mehmet Selim Bağlı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
Rıza Çelen
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı
Hüseyin Karakum
Vergi Denetim Kurulu Başkanı
A. Masis Yontan
TÜRMOB Genel Başkanı
Konuk Konuşmacılar (Açılış Bildirileri)
Philippe Arraou
IFAC Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu Başkanı
Morten Speitzer
Avrupa Muhasebeciler Federasyonu Başkan Vekili ve Gelecek Dönem Başkanı

11:00 – 12:30 PANEL
MUHASEBE MESLEĞİNİN KAMUSAL SORUMLULUĞUNDA
KÜRESEL EKONOMİDEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE’YE YANSIMALARI VE BEKLENTİLER
Moderatör: Prof. Dr. Burak ARZOVA
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi

Konuşmacılar:
1. Yavuz YETER- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü
2. Mehmet NANE- Pegasus Hava Yolları A.Ş Genel Müdürü
3- Mert YILMAZ-NoorCM Menkul Değerler A.Ş Yurt İçi Piyasalar Satış Müdürü

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 15:00 I. ANA OTURUM
Kamu Yararını Koruma,Muhasebe Mesleğinin Liderliği
Oturum Başkanı: Vahap MUNYAR Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Konuşmacılar:
1-Hüsnü Güreli – Güreli YMM A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
2-Murat Yünlü – KGK Başkan Yardımcısı
3-Alan Hatfield – ACCA Strateji Geliştirme Direktörü

15:00 – 15:15 Kahve Arası

Paralel Oturumlar
15:15 – 16:45 I. TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Konuşmacılar:
1-Kalite Güvence Mekanizması Olarak Şeffaflık Raporları: Türkiye’deki Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma
Doç. Dr. Duygu Anıl Keskin – İstanbul Üniversitesi
Arş Gör.Ebubekir Mollamehmetoğlu-İstanbul Üniversitesi
Ymm. Güneri Gözüaçık – İstanbul Üniversitesi
2-Ahmet Can Balak – Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
3-Erol Demirel – İSMMMO Başkan Yardımcısı

15:15 – 16:45 II. Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Eray MERCAN
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:

1-Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Tekin – Trakya Üniversitesi
2-Ymm. Murat Yıldız
3- Prof. Dr. Hakan Uzeltürk – Vergi Merkezi Başkanı
15:15 – 16:45 III. Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik
Oturum Başkanı: Rıfat T. NALBANTOĞLU
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:

1-Adli Muhasebe Kapsamında Bilirkişiliğin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Önemi
Doç. Dr. Hakan Taştan – Okan Üniversitesi
2-İzzet Başara – Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi Başkanı
3- İbrahim Okcu – TÜRMOB Genel İdare Müdürü

15:15 – 16:45 IV. Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Ali ŞAHİN
Ankara SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Temsilcisi
2-Dr. Öğr. Üyesi Resul Kurt – İstinye Üniversitesi
3-Berkant Dişçigil – AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Müdür Yardımcısı

15:15 – 16:45 V. Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler

Oturum Başkanı:Yücel AKDEMİR
İstanbul SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1- Erdal Aslan – BDO Denetim Başkanı
2-Mehmet Şirin – KGK Daire Başkanı
3-Prof. Dr. Volkan Demir – Galatasaray Üniversitesi

15:15 – 16:45 VI. Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumları, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar
Oturum Başkanı: Emre KARTALOĞLU
TÜRMOB Genel Saymanı
Konuşmacılar:

1- Sermaye Piyasalarında Yeni Uygulamalar: Kripto Para

Halka Arzları
Hulusi İlker Evin – SPK
2-Tolga Usluer – Odeabank Teftiş Kurulu Başkanı
3-Nazım Hikmet- Grant Thornton Ortak
4-Muhasebe Perspektifinden Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimleri
Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Şahin – Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi


6 EKİM 2018, CUMARTESİ
09:15 – 10:45 II. ANA OTURUM

Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar
Oturum Başkanı: Dr. Masum TÜRKER
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
1-Prof.Dr. Melih Erdoğan – Anadolu Üniversitesi
2-Ahmet Şahin Savcı – Mazars Denge Ortak
3-Abdullah Kiraz – GİB Grup Başkanı

10:45 – 11:00 Kahve Arası

Paralel Oturumlar
11:00 – 12:30 VII. Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: Big Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri
Oturum Başkanı: Vedat ADAK
İzmir SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:

1-Dijitalleşme Muhasebe Mesleği için Bir Tehdit mi, Yoksa Fırsat mı?
Prof. Dr. Göksel Yücel
Doç. Dr. Burcu Adiloğlu

2-Muhasebe ve Finans Alanında Önemli Dönüşümlerin Habercisi: Blok Zincir Teknolojisi
Burcu Sakız – THY
Günay Deniz Dursun – İstanbul Aydın Üniversitesi
Semih Sakız – THY

3-Muhasebe Denetiminde Yapay Zeka – Prof. Dr. Cemal İbiş – Işık Üniversitesi Rektörü
4-Alper Karaçar – E&Y Ortak

11:00 – 12:30 VIII. Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi
Oturum Başkanı: E.Tayfun ÇAVDAR
Antalya SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Sibel Ulusoy Tokgöz/Hüseyin Yurdakul – SPK Daire Başkan Yardımcısı
2-Sinem Cantürk – KPMG Ortak
3-Prof. Dr. Nejat Bozkurt – Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi

11:00 – 12:30 IX. Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı
Konuşmacılar:

1- Muhasebe Sistemlerine Yapılan Siber Saldırıların Teknik Analizi ve Ulaştığı Sosyo-Ekonomik Boyutlar
Prof. Dr. Selahattin Karabınar – İstanbul Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Fırat Altınkaynak – Sakarya Üniversitesi
Öğr. Üye. Dr.Erdal Büyükbıçakcı – Sakarya Üniversitesi
Öğr. Gör. Erkan Zengin – Sakarya Üniversitesi
2-Osman Bahri Turgut – Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanı
3-Servet Gözel, CISA – KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü

11:00 – 12:30 X. Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık

Oturum Başkanı: Şadi ÇETİN
İzmir YMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:

1-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlamasını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul Örneği
Doç. Dr. Smmm İlker Kıymetli Şen – İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Hatunoğlu – Sütçü İmam Üniversitesi
2-Prof. Dr. Güler Aras – Yıldız Teknik Üniversitesi-ERTA Başkanı

3-Entegre Raporlamanın Denetimi
Doç. Dr. İpek Türker – İstanbul Üniversitesi

4-Muhasebe Meslek Mensuplarının Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Entegre Raporlama İle İlgili Farkındalığa Katkısı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu İşgüden Kılıç – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

11:00 – 12:30 XI. Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme
Oturum Başkanı: İbrahim ŞAHİN
Van SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi
Prof. Dr. Sait Yüksel Kaygusuz – Uludağ Üniversitesi
Ar. Gör. Özlem Usman – Yalova Üniversitesi
2-Prof.Dr. Nalan Akdoğan
3-Murat Sanca – PwC Denetim Ortağı

11:00 – 12:30 XII. Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar
Oturum Başkanı: Ferit TAŞ
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar:
1-Prof. Dr. Serap Yanık – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Beyhan Marşap – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2-Arif Yıldırım-Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı
3-Yüksel Özgürbüz – İETT Muhasebe ve Finansman Müdürü

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 15:00 III. ANA OTURUM
Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
TÜRMOB Genel Başkan Yrd.
Konuşmacılar:
1-Prof.Dr. Recep Pekdemir-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı
2-Rıza Bozoklar- Petkim CFO
3- Metin Canoğulları-E&Y Türkiye Başkanı

15:00-15:15 Kahve Arası

Paralel Oturumlar
15:15 – 16:45 XIII. Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü; İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cenker GÖKER
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Konuşmacılar:

1-Bilgi Çağında Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Nida Türegün – Özyeğin Üniversitesi
Dr. Öğr. Gör. A. Engin Ergüden – Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Can T. Kaya – Yeditepe Üniversitesi
2-Ertan Ayhan – E&Y Denetim Ortağı
3-Nevin İmamoğlu İpek – Koç Holding Finans Koordinatörü

15:15 – 16:45 XIV. Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları
Oturum Başkanı: Sakıp ŞEKER
Ankara YMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Ali Kamil Uzun – TİDE Onursal Başkanı
2-Prof. Dr. Çağnur Balsarı – Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Seçil Şigalı – Dokuz Eylül Üniversitesi
3-Dr. Bertan Kaya – Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı

15:15 – 16:45 XV. Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan ÇELİK
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Konuşmacılar:

1-Finansman ve Bankacılık Sektörü
Dr. Murat Doğu- Doğan Şirketler Grubu A.Ş Mali İşler Başkan Yardımcısı

2- İnşaat Sektörü
Doç. Dr. Vedat Acar- İzmir Bakırçay Üniversitesi

3-Tarım Sektörü
Prof. Dr. Ali Deran-Tarsus Üniversitesi

15:15 – 16:45 XVI. Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları
Oturum Başkanı: Orhan AKGÜLOĞLU
Erzurum SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:

1-Bağımsız Denetim Şirketleri Büyüklüğünde ve Denetimin Kalitesinde Güç Kanunu Uygulamaları
Dr. Rüya Eser – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
2-Doç. Dr. Tuba Şavlı – Yeditepe Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi
3-Hasan Gül – KGK Daire Başkanı

15:15 – 16:45 XVII. Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semih ÖZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Konuşmacılar:
1-Hasan Kılıç-Deloitte Türkiye Ortak
2-Tarık Bölükbaş – KGK Uzmanı
3-Prof. Dr. Serdar Özkan – American University of the Middle East (AUM)

15:15 – 16:45 XVIII. Muhasebe Tarihi: Cumhuriyetin İlk Dönemi ve Muhasebe
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ
Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Konuşmacılar:
1- Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çift Yanlı Kayıt Yönteminin Uygulamasında Uşak Şeker Fabrikasının Öncülüğü
Prof. Dr. Batuhan Güvemli-Trakya Üniversitesi

2- Cumhuriyetin İlk Döneminde Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Düşüncesine Katkıları
Doç. Dr. Halil İbrahim Alpaslan-Marmara Üniversitesi
Emrah Aygül, MBA, YMM

3-Cumhuriyet’in Büyük Sanayi Hamlesi Olan İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Muhasebe Düşüncesinde Yaşanan Büyük Değişim (1934-1939)
Öğr. Gör. Dr. Muhsin Aslan-Yıldız Teknik Üniversitesi
16:45-18:00 Genel Değerlendirme ve Kapanış


 KAYIT VE KONAKLAMA

Kayıt:

Kayıt Ücreti 500 TL + KDV

*Kayıt Materyalleri : Tolantı salonlarına giriş 2 öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.

*Yukarıda yer alan ücrete %18 KDV dahil değildir.

Konaklama:

Hilton Bomonti Kongre Merkezi
Single 150 € + KDV
Double 165 € + KDV

*Belirtilen fiyatlar gecelik oda kahvaltı fiyatlardır ve %8 KDV dahil değildir.

 

Online kayıt ve konaklama için tıklayınız.

*5 Eylül 2018 tarihinden sonra yapılan iptallerde iade yapılmamaktadır.

İptal ve İade Kuralları:
-5 Eylül 2018 tarihinden sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmaz.
-Tüm iptaller kayıt sekreteryasına yazılı olarak yapılmalıdır.
-Geri ödemeler Kongre’den sonra gerçekleştirilecektir.

Banka Hesap Bilgileri

Hesap Sahibi Valör Turizm ve Kongre Org. Tic. Ltd. Şti.
Banka Garanti (062)
Şube Balgat (1051)
TL Hesap No 6297065
TL Iban No TR65 0006 2001 0510 0006 2970 65
Euro Hesap No 9091607
Euro Iban No TR45 0006 2001 0510 0009 0916 07

 


 BİLDİRİLER

XX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ
BİLDİRİ ÇAĞRISI
ANA TEMA
DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE DEĞİŞEN İŞ HAYATI ve MUHASEBE
MESLEĞİNİN YENİDEN YAPILANMASI
 

“Yerel/Küresel Meseleler, Küresel/Yerel Çözümler”
5-6 Ekim 2018 tarihlerinde Hilton Bomonti Oteli & Kongre Merkezi İSTANBUL’da, TÜRMOB ev sahipliğinde gerçekleşecek olan XX. Türkiye Muhasebe Kongresi’ne sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Her 4 yılda bir düzenlenen ve Türkiye’nin Muhasebe Olimpiyatları olarak kabul görmüş “Türkiye Muhasebe Kongreleri” muhasebe mesleğinin sorunlarının, geleceğe dönük gelişmelerinin Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerle beraber tartışıldığı mesleki ve akademik bir platformdur.

Muhasebe mesleği yasal statüsüne kavuştuktan sonra, 1992 yılından bu yana Kongreler TÜRMOB’un organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Kongre ana temaları mesleğin önemli sorunları ile mesleki gelişim alanları dikkate alınarak güncel ve geleceği kavrayarak belirlenmektedir.

Türkiye Muhasebe Kongreleri, her 4 yılda bir Kasım aylarında farklı ülkelerde gerçekleştirilen Küresel Muhasebe Olimpiyatları olarak adlandırılan “Dünya Muhasebeciler Kongreleri” öncesi gerçekleştirilmektedir. 2006 yılında XVII. Dünya Muhasebeciler Kongresi TÜRMOB ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, bu nedenle ayrı bir Türkiye Muhasebe Kongresi düzenlenmemiş fakat Dünya Kongresinde Türkiye Forumları gerçekleştirilmiştir.

5-6 Ekim 2018’de XX.Türkiye Muhasebe Kongresi İstanbul’da toplanacaktır. Kongrenin ana teması “Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması” olarak belirlenmiş olup bu ana tema ve aşağıdaki konu başlıkları verilen alanlar ile ilgili bildiriler kabul edilecektir:

Ana Konular:

 • Kamu Yararını Koruma, Muhasebe Mesleğinin Liderliği
 • Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar
 • Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Alt Başlıklar:

 • TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler
 • Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
 • Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik
 • Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
 • Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler
 • Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumları, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar
 • Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: Big Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi
 • Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği
 • Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık
 • Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme
 • Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar
 • Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü; İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme
 • Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları
 • Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi)
 • Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları
 • Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili

Kongrede kabul edilen bildiriler tam metin olarak “Kongre Bildiriler Kitabı”nda yayınlanacaktır. Kongreye bildiri göndermek isteyen akademisyen, meslek mensubu ve araştırmacıların bildiri özetlerini yazım kurallarına uygun şekilde en geç 31.05.2018 tarihine kadar kongrenin resmi e-posta adresine kongre2018@turmob.org.tr göndermeleri gerekmektedir. Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metni en geç 10.08.2018 tarihine kadar aynı e-posta adresine iletilmelidir.

Bu Kongreye kabul edilecek bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda Kongre’de sunulamayan ve Bildiriler Kitabında yayımlanamayan bildiriler için ilgili bildiri sahipleri tarafından Kongre merkezinde poster sunumu yapılabilecektir.

Kongre Bilim Kurulu

BİLDİRİ GÖNDERİM VE YAZIM KURALLARI

 1. Kongreye gönderilen bildiriler başka bir yerde sunulmamış, yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 2. Bildirilerin yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Bu kurallara uygun olan bildiriler, Kongre Bilim Kurulu’nca ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra hakemlere gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda bildirinin kabulüne, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilecek ve durum bildiri sahibine bildirilecektir.
 3. ildirilerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

YAZIM KURALLARI

  1. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler, Microsoft Windows Word programla Türkçe olarak yazılmalı ve Kongre resmi e-posta adresi kongre2018@turmob.org.tr adresine gönderilmelidir.
  2. Bildiriler, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne 1.5 aralıkla, Times karakterinde, 12 punto ile yazılmalıdır.
  3. Çalışmanın ilk sayfasında çalışmanın başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 14 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarların yalnızca ad ve soyadı 10 punto ile koyu olarak ve sağa dayalı şekilde yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları sırasıyla yazılmalı; ünvanları, kurum bilgileri ve e-mail adresleri dipnotta 10 punto ile ve italik olarak verilmelidir.
  4. Giriş ve sonuç bölümleri de dahil olmak üzere bildirinin tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve bold yazılmalıdır.
  5. Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, grafik, vb.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır. Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir. Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise altta yazılmalı, varsa bunlara ilişkin kaynak bilgileri de altta yer almalıdır.
  6. Dipnotlar, metin içerisinde numaralandırılmalı ve kaynakça bilgileri sayfanın altında yer almalıdır.
  7. Kaynakça gösterilmesinde, yayın bilgileri metninin sonunda, KAYNAKÇA başlığı altında aşağıdaki örneklerde olduğu gibi düzenlenmelidir.
  1. Lucey, Terry, Costing, 4th Edition, DP Publications Ltd. London, 1993.
   Gavens, John J. ve Robert W. Gibson, “An Australian Attempt to Internationalize Accounting Professional Organizations”, The Accounting Historians Journal, December 1992, Volume19, Number 2, s. 79-103.
 1. 8. Özet bildiriler en çok 3 sayfa, tam metin bildiriler ise, kaynakça ve şekillerle birlikte en çok 25 sayfa olmalıdır.

 KURULLAR

YÜRÜTME KURULU

A.Masis YONTAN – Kongre Başkanı

Yahya ARIKAN – Kongre Sekreteri

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN – Üye

Emre KARTALOĞLU – Üye

Rıfat T. NALBANTOĞLU – Üye

Dr. Masum TÜRKER – Üye

Eray MERCAN – Üye

Hayri ÖZTÜRK – Üye

Ertuğrul ERDEM – Üye

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI (Başkan) – Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. A.R Zafer SAYAR (Raportör) – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan ÇELİK – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Volkan DEMİR – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal İBİŞ – Işık Üniversitesi

Prof. Dr. Selehattin KARABINAR – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP – MODAV

Prof. Dr. Seval SELİMOĞLU – MUFAD

Prof. Dr. Serdar ÖZKAN – AMERICAN UNIVERSITY OF THE MIDDLE EAST (AUM)

Prof. Dr. Fatih DALKILIÇ – Dokuz Eylül Üniversitesi

 

HAKEM KURULU

Prof. Dr. Melih ERDOĞAN – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir GÜRDAL – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer LALİK – Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU – Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit ATAMAN – Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU – Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan KAVAL – Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Figen TÜRÜDÜOĞLU ÖKER – Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN – Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin AKAY – Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. İrem NUHOĞLU – Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Türker SUSMUŞ – Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ – TOBB Ekonomi VE Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Tunç KÖSE – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ümmühan ASLAN – Bilecik ŞEYH EDEBALİ Üniversitesi

Prof. Dr. Saygın EYÜPGİLLER – Işık Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat YALÇINER – İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Hayri DURMUŞ – İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Serhat YANIK – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Göksel YÜCEL – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Arıkan Tarık SAYGILI – İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret ÇANKAYA – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Funda BAŞARAN – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nuran CÖMERT – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. A. Vecdi CAN – Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA – Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. D. Ali ALP – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi


Kaynak: http://www.tmk2018.org
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Önceki İçerikYazarkasa Levhanız/Ruhsatınız Kaybolursa Ne Yapmalısınız?
Sonraki İçerikÖzel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz