Ana Sayfa TTK Ticaret Gemilerinde Sicile Güven İlkesi Nedir?

  Ticaret Gemilerinde Sicile Güven İlkesi Nedir?

  2893
  0

  1- TİCARET GEMİLERİNDE SİCİLE GÜVEN İLKESİ NEDİR?
  1.1- İktisap eden kişi kaydın doğru olmadığını bilmiş veya bilmesi gerekmiş olması halinde hukuki bir işlem ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkını, gemi ipoteğini veya ipotek üzerindeki bir hakkı iktisap eden kişi lehine gemi sicilinin içeriği, bu haklarla ilgili olduğu ölçüde doğru sayılır. Hak sahibinin kayıtlı bir hak üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kişi lehine sınırlanmış ise, bu sınırlama iktisap eden hakkında ancak gemi sicilinde yazılı olması veya onun sicil kaydının doğru olmadığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartıyla hüküm ifade eder.
  1.2- Hakkın iktisabı için tescil şart olan hâllerde, kaydın doğru olmadığının bilinmesi bakımından tescili istem tarihi asıldır.

  ***Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiş olan bir kişiye bu hakkı sebebiyle bir edimde bulunulması veya bu kişinin üçüncü bir kişi ile, sicile kayıtlı bir hak üzerinde birinci fıkrada yazılı olanlar dışında bir tasarruf işlemi yapılması hâllerinde de birinci ve ikinci madde hükümleri uygulanır.

  2- TESCİL EDİLMİŞ AYNİ HAKLARDAN DOĞAN İSTEM HAKLARINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ VAR MIDIR?
  2.1-
  Tescil edilmiş ayni haklardan doğan istem hakları, tescil devam ettiği sürece zaman aşımına tabi değildir. Belli zamanda ifası gerekip de birikmiş olan edimlerle tazminat ödenmesine ilişkin istem hakları bunun istisnasını oluşturur.
  2.2- Sicile kayıtlı bir itiraza konu olan haklar da sicile kayıtlı haklar hükmündedir.
  2.3- Gemi ipoteğinin tescili, alacak hakkında zaman aşımının işlemesine engel olur.

  3- TİCARET GEMİSİ MÜLKİYET HAKLARI DEVRİNDE KAYIT GİDERLERİ KİM TARAFINDAN ÖDENMELİDİR?
  3.1-
  Aksi kararlaştırılmadıkça gemi veya gemi payı üzerindeki mülkiyetin geçirilmesine veya diğer bir ayni hakkın kurulmasına veya devrine ilişkin kayıt giderleri, bunun için gerekli senet ve belge giderleri de dâhil olmak üzere, hakkı iktisap edene aittir.
  3.2- Kendisi ile yükümlü arasındaki hukuki ilişkiden aksi anlaşılmadıkça bir kaydın değiştirilmesi isteminde bulunan kişi, değişiklik ile bunun için gerekli beyanların giderlerine katlanır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikPoliçelerde Sebepsiz Zenginleşme Nedir?
  Sonraki İçerikTURMOB Eski Nesil ÖKC`lerin Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilmesi Hakkında Daha Önce Yayınlanmış Olan Duyuruyu Güncelledi

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz