11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 1:13
Ana Sayfa Etiketler Safi kurum kazancı

Etiket: safi kurum kazancı

Müşteri Ağırlamak ve İş Görüşmesi Yapmak İçin Yat Kiralanmasının Maliyeti Gider...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: İş görüşmesi yapmak ve müşteri ağırlamak için yat kiralamanın vergisel boyutu. İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan dilekçede, şirketinizin...

Limited Şirket Ortağına Ödenen Komisyon Tutarı Kurum Kazancına Dâhil Edilir mi?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Şirket ortağı adına ödenen komisyon tutarının kurum kazancına dâhil edilip edilmeyeceği. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin tek ortaklı limited şirket olduğu...

Yurt Dışı Merkezi Tarafından Kiralanan ve Türkiye’deki Şubede Kullanılan Bilgisayarlar İçin...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Hollanda mukimi dar mükellef kurumun laptop kiralama bedeli ve yurt dışında yapılan bağışların Türkiye'deki şubesine fatura edilmesinde vergilendirme.              İlgide kayıtlı özelge...

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Üretilen Mallardan Elde Edilen İkincil İşlem Görmüş...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: DİR. kararına istinaden DİİB’lerinin revize işlemlerinin yapılmasına müteakip müeyyide uygulanmaksızın ödenecek gümrük vergisi ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ...

Haksız Rekabet Nedeniyle Ödenen Tazminatlar Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

0
(ÖZELGE) Konu: Haksız rekabet ve markaya tecavüze ilişkin ödenen tazminatın ve arabuluculuk ücretinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz ile …….....

Tahsil Edilemeyen Hasılata Nasıl Karşılık Ayrılır ve Nasıl Gider Kaydedilir?

0
(GİB - ÖZELGE) Konu: Tahsil edilemeyen hasılata nasıl karşılık ayrılacağı ve söz konusu tutarın nasıl giderleştirileceği. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün... vergi...

Mahkeme Kararına Göre Ödenmesi Gereken Tazminat, Devralan Şirketin Hangi Yıl Geliri...

0
(GİB- ÖZELGE) Konu: Mahkeme kararına göre hükmolunan tazminatın temellük eden(devralan) şirket açısından hangi yılın geliri sayılacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin bir başka şirketten alacağı...

Yurt Dışı Firmasına Franchise Komisyon Geliri İçinden Pay Ödenmesi Halinde Vergilendirme...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurtdışında yerleşik firmaya franchise komisyon geliri içinden pay ödenmesi halinde vergileme. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, merkezi İsviçre'de bulunan bir firmanın Türkiye'de...

Birden Fazla Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımdan Kazanç Elde Edilmesi Halinde...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: İndirimli Kurumlar Vergisi İlgi: a) ... tarihli özelge talep formunuz.         b) ... tarihli dilekçeniz. İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı...

Kültür Varlıkları Kapsamında Değerlendiren Taşınmaz İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar Kurumlar...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Kültür varlıkları kapsamında değerlendirilen taşınmaz için yapılan bağış ve yardımlar. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma...