Ana sayfa Vergi Limited Şirket Ortağına Ödenen Komisyon Tutarı Kurum Kazancına Dâhil Edilir mi?

  Limited Şirket Ortağına Ödenen Komisyon Tutarı Kurum Kazancına Dâhil Edilir mi?

  1362
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Şirket ortağı adına ödenen komisyon tutarının kurum kazancına dâhil edilip edilmeyeceği.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin tek ortaklı limited şirket olduğu ve at yarışı, loto, sayısal gibi şans oyunlarının oynatılması faaliyetinde bulunduğu; sayısal ve iddia makinelerinden elde edilen komisyonun ve yapılan vergi kesintisinin şirket adına yapıldığı ancak ganyan makinesinden elde edilen komisyon tutarı üzerinden GVK’ nun 94’ncü maddesine göre yapılan vergi kesintisinin şirket ortağı adına yapıldığı belirtilerek, söz konusu komisyonun kurum kazancına mı dâhil edileceği yoksa şirket ortağı adına ayrı bir mükellefiyet kaydının mı açılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  Kurumlar Vergisi Kanununun 1’ inci maddesinin birinci fıkrasında yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapacak olanlar sayılmış olup söz konusu maddeye 6322 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle 15.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (g) bendinde; başbayiler hariç olmak üzere, 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

  Aynı Kanunun “Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu” başlıklı 34’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise “Beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergiler (hayat sigorta şirketlerinde matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yapılan kesintiler dâhil), beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre; şirketiniz tarafından ganyan makinesinden elde edilen ancak …….. Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesince şirket ortağı adına yapılan komisyon ödemelerinin kurum kazancına dâhil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, şirket ortağı adına yapılan komisyon ödemeleri kurum kazancına dâhil edileceğinden, söz konusu komisyon ödemeleri üzerinden şirket ortağı adına yapılan vergi kesintisinin de beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebileceği tabiidir.

  Kaynak: Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı
  24 Nisan 2014 Tarih ve 13649056-125[06-2014/ÖZE-02]-43 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here