10.7 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 5:26
Ana Sayfa Etiketler önceki

Etiket: önceki

Bordrolu çalışan mali müşavir, çalıştığı şirket için önceki sermayenin ödendiğine dair...

0
Bordrolu çalışan mali müşavir, çalıştığı şirket için önceki sermayenin ödendiğine dair rapor yazabilir

Tasfiyeye giren kooperatifin önceki defterleri için kapanış tasdiki ne kadar sürede...

0
Tasfiyeye giren kooperatifin. Tasfiyeden önceki kullanmış olduğu defterlerinin notere kapanış yapılma süresi var mı?

2023 Sonu Kar-Zarar Hesabında Enflasyon Düzeltmesinden Önceki Durum Dikkate Alınacaktır

0
2023 hesap dönemine ait vergi matrahının, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilmesi gerektiğinden, 2023 hesap dönemi amortisman gideri de enflasyon düzeltmesi öncesi değerler üzerinden hesaplanacaktır.

2023 Yılı kar-zararı enflasyon düzeltmesi yapılmadan önceki haliyle tespit edilecektir

0
2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez.

Kıdem dahil tüm hakları başka bir şirket tarafından devralınabilir mi?

0
Tarafların mutabakatı ile çalışanın kıdem tazminatı ve diğer haklarını üstlenen işletmenin ileride eski döneme ilişkin bir ödeme yapması halinde bunu vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapması mümkün değildir.

Önceki yıllara ilişkin karların 2023 yılında dağıtımlası halinde uygulanacak stopaj oranı...

0
Anonim Şirket 2022 ve önceki dönemlere ait kar dağıtımı eylül ayında yapacak, şirketin ödeyeceği stopaj oranı %15 midir?

Devir Alınan Müşterinin Hesap Planını Değiştirebilir Miyim?

0
Yeni mali müşavirim ilk defa defter devralıcım ancak önceki hesap planını kullanmak istemiyorum kendim daha detaylı daha sistematik alt hesaplar oluşturmak istiyorum önceki dönemin hesap planına bağlı kalmazsam sorun çıkar mi önceki mali müşavirden hesap planı almam şart mi?

10 Yılı Aşan Sermaye Ödemelerinde Eski Sermayenin Ödendiğine Dair Tespitin Dayanağı...

0
10 yıldan önceki sermaye ödeme bilgilerine ulaşamıyoruz eski muhasebeden dolayı, şimdi Ltd şirketin sermaye artırımı için sermaye ödendi raporunu yazarken bu durumda ne yapmamız gereklidir?

Yeni GEKAP Tutarları Açıklandı. Plastik Poşet Fiyatı 38,5 Kuruş Oldu. Önceki...

0
Yeni GEKAP Tutarları Açıklandı. Plastik Poşet Fiyatı 38,5 Kuruş Oldu. Önceki Tutar 25 Kuruştu.

SMMM Sözleşme iptallerinde eski döneme ilişkin beyannameler nasıl verilir?

0
2023 yili icin baska bir meslek mesubuna vermis oldugumuz defter icin 2022 yili kurumlar beyannamesi sozlesme iptali yapildigi icin onay vermiyor. Bu beyannameyi verme yetkisi yeni mali musavirde bulunuyor ama veremem diyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz?