23.4 C
Istanbul, TR
Pazartesi, 17 Haziran 2019 7:58
Etiketler Ithalat

Etiket: ithalat

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

15 Haziran 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30802 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/2) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP)...

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  15 Haziran 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30802 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî...

Televizyon ithalatına uygulanan ek gümrük vergisi kaldırıldı

Televizyon ithalatına uygulanan ek gümrük vergisi kaldırıldı 14 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile bazı...

Yurtdışından aldığımız ürünleri Ba formunda hangi tutar üzerinden bildireceğiz?

Yurtdışından aldığımız ürünleri Ba formunda hangi tutar üzerinden bildireceğiz?

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife...

14 Haziran 2019 CUMA                        Resmî Gazete                               Sayı : 30801 CUMHURBAŞKANI...

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:...

    14 Haziran 2019 CUMA                    Resmî Gazete                  ...

Peşin ithalatta oluşan kur farkı hangi muhasebe hesabında takip edilir?

Peşin ithalatta oluşan kur farkı hangi muhasebe hesabında takip edilir? Peşin ithalat işlemleri ile ilgili olarak, kur farkı hesaplaması ve kur farkı muhasebe kaydı nasıl...

İthalat beyannamesinin BA BS bildirimini yaparken hangi tutarı baz almalıyız?

BA BS de ithalat beyannamesinde hangi tutarı baz almalıyız?  396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba...

Royalti ve Lisans Ücretleri” ile ilgili özel düzenlemeler var mıdır?

Royalti ve Lisans Ücretleri” ile ilgili özel düzenlemeler var mıdır? Royalti ve lisans ücreti deyimi; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya...

Gümrük müdürlüklerinde Kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru nedir?

Gümrük müdürlüklerinde kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru nedir? Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası olarak beyanı zorunludur. Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı...