21.6 C
Istanbul, TR
Pazar, 21 Temmuz 2019 5:44
Etiketler Işveren

Etiket: işveren

İlave istihdam desteği ile işe alınan personeller için sağlanacak olan asgari...

İlave istihdam desteği ile işe alınan personeller için sağlanacak olan asgari ücret desteği ödemesini nasıl alacağız? Mart ayında işe başlayan personelimizi teşvikli olarak girişini yapmış...

Bağ-Kur’a tabi olan kadın doğum yaparsa rapor ücreti alabilir mi?

Doğum yapan Bağ-Kurlu işveren doğum rapor ücreti alabilir mi? 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında...

Yıl içerisinde bir ay toplam çalışan kişi sayısı 5 kişi olduktan...

Yıl içinde bir ay 5 işçi çalıştıran ama diğer aylarda 5 kişinin altında işçi çalışan iş yerinde sadece o aya ait olarak mı bankadan...

Gelir vergisi kanuna göre hangi gelirler ücret sayılır?

  Gelir Vergisi Kanununa göre hangi gelirler ücret sayılır?   Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından...

Vergi kesintisine tabi olmayan ücretimi beyan etmeli miyim?

Vergi kesintisine tabi olmayan ücret elde edenler bunu beyan etmeli midir?   Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir.             Kaynak: gib.gov.tr Yasal...

İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorunda mıdır?

İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorunda mıdır? İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorundadır. Çünkü hafta tatili, ücretli kullandırılması gereken bir izindir. Hafta tatili...

Uzun Süreli Rapor Alan İşçilerin İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

1- UZUN SÜRELİ RAPOR ALAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ BU NEDENLE FESİH EDİLEBİLİR Mİ? İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkün olabilmektedir. 2-...

17103 ve 27103 sayılı SGK teşviklerinden işverenin eşi ve çocukları faydalanabilir...

17103 ve 27103 sayılı SGK teşviklerinden işverenin eşi ve çocukları faydalanabilir mi? İşverenin eşi veya çocukları işverene ait iş yerinde 17103 ya da 27103'ten faydalanabilir...

Tek İşverenden elde edilen ücret beyan edilecek midir?

Tek İşverenden elde edilen ücret beyan edilecek midir? Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek,...

Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır...

 Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesi uyarınca bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle...