11.1 C
İstanbul
Cumartesi, 10 Nisan 2021 17:51
Ana sayfa Etiketler Inşaat

Etiket: inşaat

Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerinden Sağlanan Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası

0
KVK’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan...

İnşaat şantiye şeflerinin çalışma usulleri nelerdir?

0
Mükellefimiz kat karşılığı inşaat işine başlamıştır. Bu inşaatta sorumlu şantiye şefi ve İş güvenliği olan kişilerin sigortalı olarak çalıştırmak zorunda mı?  Evet.  Şantiye şeflerinin çalışma usulü  (1)...

Yıllara sâri işler dışında ayrıca müşteriye teslim edilen demir için düzenlenecek...

0
Yıllara sâri inşaattan kaynaklı hakediş faturası düzenleyen bir firmanın ayrıca düzenlediği demir faturasında da tevkifat hesaplanmalı mıdır? Demir satışı için KDV tevkifatı hesaplanmaz. % 8 oranında...

Aynı işverene bağlı bitişik bina inşaatlarında SGK dosyası tek olabilir mi?

0
İnşaata başlayacağız. 2 bloktan oluşuyor 2 tane ruhsat çıkmış bu durumda 2 tane mi dosya açmamız gerekiyor? 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a)...

Konut teslimlerinde KDV oranı nedir?

0
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2020 yılı sonrası almış olduğumuz ruhsat ile yapılan 2 ve 3. sınıf (birinci sınıf ve lüks inşaat harici) inşaatlar ile...

Güvenlik amaçlı inşaat alanının çevrilmesinde kullanılan malzemeler direkt gider yazılabilir mi?

0
Yapı denetim hizmeti kapsamında güvenlik amacıyla inşaatın çevrilmesinde kullanılan malzemeler için amortisman mı ayrılacağı yoksa doğrudan gider mi yazılacağı hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi...

İnşaat işlerinde ne zaman KDV tevkifatı uygulanır?

0
Rehabilitasyon özel çocuklara eğitim veren bir okulum var. Okul ay içinde çocuklara yapılan eğitim ücretini Milli Eğitim adına kesip tevkifatlı olarak ödemesini almaktadır. Sorum...

İnşaat işlerinde ne zaman KDV tevkifatı uygulanır?

0
Rehabilitasyon özel çocuklara eğitim veren bir okulum var. Okul ay içinde çocuklara yapılan eğitim ücretini Milli Eğitim adına kesip tevkifatlı olarak ödemesini almaktadır. Sorum...

Yüklenicinin iflası durumunda inşaat işinin bitim tarihi ne olacak?

0
Yüklenicinin iflası durumunda işin bitim tarihi ile belge düzeni  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14010-02-795 28/09/2011 Konu : Yüklenicinin iflası durumunda işin...

Arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme işleri inşaat ve onarma kapsamına...

0
Arazi toplulaştırma işi dolayısıyla konsorsiyum olarak üstlenilen işin mühendislik kısmının alt taşerona verilmesi sebebiyle alınacak hizmetten GV ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA...